Stor översikt över världens skattesatser

PWC har skapat en guide med en detaljerad sammanställning över aktuella bolagsskatteregler och skattesatser i över 157 länder.

Den som vill få en bra översikt över skattesatser runt om i världen kommer att hitta mycket matnyttigt i Worldwide Tax Summaries – Corporate Taxes 2017/2018. Det är en guide som PWC sammanställt och som listar det mesta om skatter i 157 länder.

Här finns information om företagsskatter, inkomstskatter och andra skatter som fastighetsskatt och moms. Guiden tar också upp vilka avdragsmöjligheter som finns för exempelvis räntebetalningar, förluster och avskrivningar.

Det finns också listningar över de skatteavtal som varje land har med andra länder. Dessutom täcker guiden hur skattesystemet fungerat i landet när det gäller inbetalningar, hur företag bestraffas för uteblivna eller otillräckliga inbetalningar med mera.

Varje land företräds av en talesman från PWC som fungerar som kontaktperson för den som vill ha mer information om skattesystemet i just det landet. Guiden finns del som en PDF-fil dels som en onlineguide. Online-versionen har fördelen att den uppdateras inom 30 dagar efter att det skett större förändringar.