Storbolagen allt mer transparenta med sin skattepolicy

Stora börsbolag är bäst på att öppet redovisa hur de arbetar med skatt.

Allt fler stora börsbolag väljer att vara transparenta när det gäller företagets skattepolicy. En undersökning från KPMG visar att 52 procent av Large Cap-bolagen har publicerat sin skattepolicy på hemsidan. 2016 var den siffran 14 procent.

— Trots att det inte finns svenska krav på publik skattepolicy ser vi en stark positiv trend bland bolag att publicera sin skattepolicy på hemsidan. Sett över de senaste åren har andelen bolag som publicerar sin skattepolicy på hemsidan ökat nästintill lika mycket inom samtliga av tre bolagskategorier Large Cap-bolag, statliga bolag och stora privatägda bolag, säger David Perrone, ansvarig för Tax Management Consulting på KPMG Sverige.

Ser vi till det senaste året så har andelen Large Cap-bolag som rapporterar sin skattepolicy ökat till 73 procent från fjolårets 61 procent. De statliga bolagen är också bra på att rapportera skattepolicyn. 71 procent av dem har publicerat en rapport.

De stora onoterade bolagen är en annan historia. Här är det hela 68 procent som inte rapporterar sin skattepolicy. Det är rent av en ökning från fjolårets 64 procent.

På längre sikt är dock trenden att alla större företag väljer att vara transparenta och allt fler publicerar sin skattepolicy på sin webbsajt.

— Trots att det inte finns svenska krav på publik skattepolicy ser vi en stark positiv trend bland bolag att publicera sin skattepolicy på hemsidan. Sett över de senaste åren har andelen bolag som publicerar sin skattepolicy på hemsidan ökat nästintill lika mycket inom samtliga av tre bolagskategorier Large Cap-bolag, statliga bolag och stora privatägda bolag. Vi förväntar oss en fortsatt och tror att många bolag – oavsett ägandeform – har mycket att vinna på att vara transparenta kring skatt, säger David Perrone.