Stort behov av kompetensutveckling för ekonomipersonal

En tredjedel av arbetsuppgifterna kan försvinna för ekonomiassistenter.

Behovet av kompetensutveckling växer samtidigt som allt färre faktiskt får någon form av vidareutbildning. Det visar den senaste kompetensundersökningen från Unionen och för administrativ personal är läget riktigt problematiskt.

Ny teknik gör att många administrativa rutiner snart kommer att automatiseras menar Unionen. För ekonomiassistenter kan det innebära att en tredjedel av arbetsuppgifterna försvinner inom fem år. Motsvarande siffra för löne- och personaladministratörer är hela 40 procent.

De som har högre utbildning klarar sig mycket bättre. Här är det bara fem procent av arbetsuppgifterna som kommer att automatiseras.

Problemet är enligt Unionen inte tekniken i sig utan att personalen inte får den kompetensutveckling de behöver för att gå vidare i sitt arbete.

– Många tjänstemannayrken förstärks med hjälp av ny teknik. De anställda kan göra mer och bättre saker på jobbet med hjälp av den nya tekniken, om de får rätt förutsättningar, säger Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen.

Men här går utvecklingen åt fel håll. För trots att 70 procent av Unionens medlemmar i undersökningen säger att de behöver kompetensutveckling är det bara 53 procent som faktiskt fått någon form av kompetensutveckling de senaste tolv månaderna. Det är en nedgång med sex procentenheter sedan i fjol.

Enligt Unionen är tjänstemännens kompetens en av Sveriges viktigaste konkurrensfördelar och förbundet vill därför se klara förbättringar.

– Vi vill se lösningar i flera olika delar. För det första ökade skyldigheter för arbetsgivaren att faktiskt genomföra kompetensutveckling inom ramen för anställningen. För det andra, ett starkare omställningssystem med möjlighet till stöd och råd under hela anställningen. Och för det tredje, reella möjligheter att kunna vara studieledig mitt i livet, kanske utbilda sig på halvfart under ett år för att på så sätt kunna gå vidare i yrket eller byta karriär, säger Martin Wästfelt, förhandlingschef på Unionen.