Stress får tjänstemän att byta jobb

Hög arbetsbelastning, otydligt ansvar och bristande ledarskap är de främsta orsakerna till stress på arbetsplatsen.

Fyra av tio privatanställda tjänstemän funderar på att byta jobb för att de känner sig så stressade på den nuvarande arbetsplatsen. Det visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Unionen. Särskilt illa är det för tjänstemän i åldersgruppen 30–49 år samt kvinnliga tjänstemän. I de grupperna säger hälften att de överväger att byta jobb på grund av stress.

— Det är orimligt att man ska behöva byta jobb för att minska sin stress. Arbetsgivare måste ta itu med stressproblem innan medarbetare väljer att byta arbetsplats. Kompetenta medarbetare är företagens främsta tillgång och för arbetsgivare blir det kostsamt att rekrytera och lära upp nya medarbetare, säger Martin Linder ordförande i Unionen.

Det som i första hand orsakar stress är hög arbetsbelastning. 85 procent av de som upplever hög stress på jobbet säger att just hög arbetsbelastning är en viktig orsak till stressen. Även otydlighet i ansvar, mandat och befogenheter är en stor källa till stress enligt undersökningen. Bristande ledarskap och omorganisationer stressar också många.

Att minska stressen på arbetsplatsen är ett bra sätt att locka nya medarbetare och behålla de man redan har menar Unionen.

— Det lönar sig att ta itu med arbetsmiljöproblem som skapar stress på jobbet. Arbetsplatser där människor mår bra är attraktiva arbetsgivare, säger Martin Linder.

Det understöds också av undersökningen. Av de tjänstemän som svarar att de inte hade planer på att byta jobb uppger nämligen sex av tio att arbetsplatsen har riktlinjer för hur man minskar stress på arbetsplatsen.