It-strul kostar 44 miljarder kronor

Tjänstemännen i Sverige fick lägga 133,5 miljoner timmar på att hantera it-strul i fjol och det kostade företagen 44,1 miljarder kronor uppskattar Unionen.

It-system som är svåra att lära sig hantera, krångliga att använda och som dikterar hur arbetet måste utföras är vardagsmat för tjänstemännen i Sverige skriver unionen i sin senaste it-rapport. Resultatet blev enligt Unionen att tjänstemän i den privata sektorn slösade 133,5 miljoner tjänstemannatimmar på it-strul, vilket i reda pengar kostade arbetsgivarna 44,1 miljarder kronor.

– Vi har aldrig varit så digitala som nu. Ändå prioriterar inte arbetsgivare den digitala arbetsmiljön i tillräcklig utsträckning. Det är ett bekymmer, säger Peter Hellberg, 1:e vice ordförande i Unionen.

Rapporten visar bland annat bara två av tio tjänstemän anser att it-systemen har införts utifrån välförankrade idéer där användarnas behov hamnat i centrum. Knappt 40 procent av tjänstemännen litar på att systemen ska fungera som avsett och bara 19 procent av tjänstemännen tycket att it-systemen är roliga och engagerande att använda.

Unionen menar att arbetsgivarna måste bli bättre på att ta hänsyn till användarnas krav och behov när nya it-system ska implementeras.

– Arbetsgivarna behöver utföra skyddsronder, ett systematiskt arbete för att identifiera risker och svagheter i den digitala arbetsmiljön. Att som arbetsgivare inte ta ansvar för att skapa en bra IT-miljö, är omodernt. Den digitala arbetsmiljön är idag lika central som den traditionella, avslutar Peter Hellberg.