Svag början på 2017 för Fintech

De globala investeringarna i Fintech var rätt blygsamma under det första kvartalet i år visar en rapport från KPMG.

Fintech har fått mycket uppmärksamhet på sistone och både nystartade bolag och gamla jättar försöker hitta nya innovativa finanslösningar med hjälp av den senaste tekniken. Investeringsviljan i Fintech-bolag runt om i världen sjönk dock under första kvartalet i år enligt KPMG:s rapport ”The Pulse of Fintech”.

Totalt satsade investerare 3,2 miljarder dollar i Fintech-företag under första kvartalet. En nedgång på nästan en miljard dollar från sista kvartalet i fjol. En anledning till det kan vara att marknaden håller på att mogna något. Investerarna kan vilja se om de tidiga Fintech-bolagen lever upp till förväntningarna innan de går vidare med nya satsningar.

Nu kan man knappast dra några större växlar på ett enstaka kvartal och det finns tekniker som än så länge bara är sin linda, men som kan medföra stora förändringar och möjligheter i framtiden.

– Lösningar för betalningar och lån fortsätter att attrahera mest finansiering globalt sett, men vi ser också ett ökande intresse för en variation av andra tekniker. Utöver fortsatt tillväxt inom Reg Tech och Insur Tech ser vi att nya områden som Artificiell Intelligens (AI), maskininlärning och Internet of Things får alltmer uppmärksamhet från investerarna, säger Brian Hughes, Co-Leader på KPMG Enterprise Innovative Startups Network och National Co-Lead Partner för KPMG Venture Capital Practice på KPMG i USA.

Ur svenskt perspektiv kan det vara intressant att notera att svenska Izettle stod för den största Fintech-affären i Europa under kvartalet när de drog in över 175 miljoner dollar.