Svag ljusning på konjunkturhimlen

Enligt en undersökning, beställd av det statliga företagsfinansieringsbolaget Almi, tror bankerna nu att utlåningen till små och medelstora företag kommer att öka under det kommande året.

Undersökningen har genomförts med 151 bankkontorschefer i Sverige som fått svara på frågor om allt från vad de tror om utlåningen till företag till vad de tror om konjunkturen.

Andelen bankchefer som hoppas öka sina lån till företag under de närmaste fyra månaderna, det vill säga på kort sikt, har dessutom ökat jämfört med i fjol.

– Vi ser för första gången på länge att det faktiskt finns ett litet ljus i slutet av tunneln när det gäller bankernas konjunkturbedömningar. Man tror att efterfrågan på krediter ökar och att företagen kommer att behöva investera och låna till det. Och det är en positiv konjunktursyn som vi inte sett på länge, säger Anna Hallberg, vice vd på Almi till Ekot.