Svag trend för nyföretagande

Den svaga trenden för nyföretagande som märkts av den senaste tiden fortsätter. Under augusti nyregistrerades 4 638 företag på Bolagsverket jämfört med 4 996 föregående år. Det är en minskning med 7,2 procent. Statistiken avser de fyra vanligaste företagsformerna: aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag.

– Nyföretagandet har haft en svag utveckling under hela 2013 och augusti innebar inget trendbrott utan en fortsatt tillbakagång, säger Ulf Karnell, kommunikationschef på Bolagsverket.

Allra mest, procentuellt sett, minskar företagsformen handelsbolag med 14,4 procent färre nyregistreringar i augusti 2013 jämfört med 2012. Även enskild firma har minskat betydligt som företagsform med 11,8 procent färre nyregistreringar i augusti i år jämfört med ifjol.

Under hela år 2011 nyregistrerades totalt 69 295 aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Under 2012 minskade antalet nystartade företag kraftigt till 61 775. Hittills under 2013 har trenden för nyföretagande varit fortsatt svag med färre nyregistrerade företag i någon av de fyra vanligaste företagsformerna än under motsvarande period 2012.