Svårare att förutse risker tycker amerikanska CFO:er

Nästan hälften av de tillfrågade CFO:erna i en undersökning tycker att det har blivit svårare förutse hur olika risker kan påverka företagets resultat.

Osäkerheten om vilka risker som finns och hur ett företag kan hantera dem verkar ha ökat under de senaste åren. Det är i alla fall intrycket man får från en undersökning som amerikanska branschorganisationen Association for Financial Professionals gjort bland 614 CFO:er och andra personer i ledande ställning.

Den visar bland annat att 49 procent av de tillfrågade tyckte att det var svårare förutsäga hur företagets intäkter kommer att utvecklas än det var för tre år sedan. Bara elva procent tyckte att det har blivit enklare. 40 procent såg ingen skillnad.

35 procent menade också att det har blivit svårare att förutse risker under de senaste tre åren medan 29 procent tyckte att det blivit enklare. De flesta tror även att riskerna kommer att bli än svårare att förutse i framtiden. 54 procent tror att svårigheten kommer att öka och bara 16 procent räknar med att det ska bli enklare.

Den största risken som CFO:erna oroar sig för är strategiska risker, det vill säga konkurrenter, oväntade problem som drabbar branschen med mera. 65 procent av de tillfrågade rankar den som en av de tre största riskerna.

På andra plats kommer cyberrisker som 52 procent ser som en av de allvarligaste riskerna. Längst ner på listan kommer miljörisker som bara elva procent av de amerikanska CFO:erna ser som en av de tre värsta riskerna.