Svårt att hitta duktiga medarbetare inom redovisning

Ekonomi-avdelningen ären av de funktioner som företag har allra svårast att rekrytera till. Det visar en undersökning av bemannings- och rekryteringsföretaget Manpower. Omkring 37 000 arbetsgivare i totalt 42 länder, däribland Sverige, deltog i undersökningen, som i år genomförs för nionde gången.

Inom ekonomi är det framför allt redovisning och finansiering företag har rekryteringsproblem med.

Att företagen har svårigheter att tillsätta lediga tjänster beror framför allt på en brist på ”hård” kompetens hos kandidaterna. Men även mjuka kvalifikationer efterfrågas av företagen. Brist på erfarenhet hos de som söker jobb är en annan vanlig orsak.

Totalt 36 procent av arbetsgivarna uppger att de har svårigheter att rekrytera rätt kompetens. Bland arbetsgivarna i Sverige är motsvarande siffra 33 procent.