Svårt med projekthantering

Att lyckas med projekthantering är inte enkelt. Det visar undersökningen Swedish Project Review 2017 som KPMG och Project Management Institute, PMI, just släppt. Bara 15 procent av de 342 projektledare och organisationsledare som svarade uppgav att de ansåg sig vara framgångsrika i sin projekthantering (leverans i tid, budget och med majoriteten av målen realiserade).

Det beror nu inte på att företagen inte inser hur viktig projekthantering är för lyckade projekt. Hela 98 procent svarade att betydelsen av styrning och strategisk koppling är hög/medium för framgångsrika projekt och ökat affärsvärde. Trots det sa 25–30 procent av de svarande att de inte styr/prioriterar vilka projekt som startar genom en tydlig process.

Nu finns det dessvärre ingen enkel lösning på problemet utan det är en rad områden som måste förbättras. Det kan till exempel handla om att koppla samman projekten med företagets strategiska mål på ett bättre sätt, stärka kapacitetsplaneringen och skapa bättre rutiner för att mäta hur väl projekten i slutänden motsvarade målen.

– Att anamma de ledande principer som finns för projekt är ett sätt att öka effektiviteten och säkerställa att rätt initiativ drivs. Det finns ingen enkel ”quick fix” men det är tydligt vilka områden som är viktiga. Insikten och strukturen för förbättring finns. Däremot har det saknats kännedom om hur förändring och strategiska initiativ drivs i Sverige och hur det går – studien är därför en unik temperaturmätare, säger Henrik Bagewitz, ansvarig för Project Advisory på KPMG Sverige.

Sedan är det också viktigt att ha en hög förändringsförmåga i organisationen och det är ett problem på många håll. Nio av tio hävdar att betydelsen av organisatorisk förändring är hög/medium för framgångsrika projekt och ökat affärsvärde, men hela 83 procent menar att deras organisation presterar låg/medium i att vara agil och flexibel.

– Att förstå och driva förändring är i dag vardag för alla typer av verksamheter och en viktig förutsättning för att överleva i det långa loppet. Hur väl svenska organisationer lyckas påverkar således Sveriges konkurrenskraft också på ett övergripande plan. När transformationsarbete i regel drivs i projektform blir det förstås ännu viktigare att jobba smart och rätt, säger Håkan Olsson, Vice President Corporate Outreach på PMI Sverige.