Svenska bolag bra på hållbarhetsredovisning

Även om vi tappar några placeringar ligger Sverige i toppskiktet när det gäller hållbarhetsredovisning visar KPMG:s rapport.

Sverige ligger långt över det globala snittet när det gäller att nämna FN:s hållbarhetsmål i sina redovisningar, men samtidigt halkar vi efter i att rapportera om hållbarhet totalt sett. Det visar ”The KPMG survey of Corporate Responsibility Reporting 2017” där KPMG har studerat hållbarhetsrapporteringen hos 4900 företag i 49 länder.

Vi hamnar på en tolfte plats bland de undersökta länderna när det gäller den totala hållbarhetsrapporteringen, (Corporate Responsability). Ser vi på integrerad rapportering hamnar Sverige på nionde plats jämfört med en tidigare femte plats.

– Vi ser en tillväxt i intresse och krav på att hållbarhetsrapportera i världen. Allra tydligast syns trenden i Latinamerika, som drivs av regleringar, ökad efterfrågan från utländska investerare samt ett behov av att bygga och upprätthålla allmänhetens förtroende. Trots att svenska bolag rapporterar kring hållbarhet i stor uträckning tappar Sverige därmed placeringar i vår undersökning, säger Torbjörn Westman, Head of Assurance på KPMG Sverige.

När det gäller att ta med FN:s hållbarhetsmål i sina redovisningar och koppla målen till sina verksamheter är svenska företag däremot bäst i världen. 68 procent av de svenska företagen gjorde detta, vilket kan jämföras med det globala snittet på 39 procent.

– Att svenska bolag i så hög utsträckning uppmärksammar och arbetar med FN:s hållbarhetsmål beror på många faktorer, däribland kultur och politik. Miljö- och hållbarhetsfrågor är även ständigt aktuella i Sverige och FN:s hållbarhetsmål är ett sätt för bolag att redovisa på ett kommunikativt sätt vad de gör inom hållbarhet, fortsätter Torbjörn Westman.