Svenska CFO:er allt mer positiva

De svenska företagens finansiella ställning är stark och optimismen har ökat bland CFO:er i Sverige under de senaste sex månaderna, visar en undersökning.

Svenska finanschefer blir allt mer optimistiska, visar SEB:s och Deloittes halvårsvisa undersökning Finanschefsindex. Sedan februari i år fram till september har indexet stigit från 52,2 till 54,3, rapporterar Affärsvärlden.

”De svenska företagens finansiella ställning är nu mycket stark. Samtidigt finns en tydlig försiktighet inför investeringar. Det innebär att förutsättningar på marknaderna är svårbedömda och att företagen prioriterar stabilitet mer nu jämfört med i mars”, skriver SEB i ett pressmeddelande.

Undersökningen visar vad finanscheferna anser om affärsläget, den finansiella ställningen, tillgången till finansiering och vilka som är de främsta affärsriskerna för den egna verksamheten. Den baseras på svar från ett urval av finanschefer i de 200 största bolagen i Sverige.

– Vi ser att företagen fokuserar på att agera strategiskt snarare än att ta på sig mer risk, säger Johan Lindgren, kreditstrateg på SEB.

Sanktionerna mot Ryssland tycks inte ännu spela någon avgörande roll, men tillsammans med den svenska näringspolitiska osäkerheten efter riksdagsvalet och det allmänt svaga ekonomiska läget i Europa skapar det osäkra förutsättningar, konstaterar SEB.

– Den geopolitiska krisen i Ukraina påverkar mest stämningen i marknaden, snarare än den faktiska verksamheten. Mer oroande är snarare den underliggande efterfrågan, säger Johan Lindgren.