Svenska CFOer mindre optimistiska

Deloitte och SEB frågar varje halvår CFOer på Sveriges 200 största företag hur de ser på den ekonomiska situationen och den senaste CFO Survey-rapporten visar att optimismen har avtagit en del. I våras låg CFO-index, där allt över 50 tyder på tillväxt, på 55,3 och nu har det fallit till 54,1.
 
Det råder alltså fortsatt framtidstro bland CFOerna, men så här lågt har indexet inte varit sedan våren 2013.
 
Det är i första hand företagens finansiella ställning som försämrats. Nu visar inte nyckeltalen på någon större försämring utan det kan mer förklaras med en allmän osäkerhetskänsla över var ekonomin är på väg.
 

– Vi ser tydligt att osäkerheten bland storbolagens finanschefer har fördjupats. Vägen framåt för att motverka den förmodade långsiktiga nedgången tycks gå via fortsatt fokus på kostnadsreduceringar men även satsningar på nya produkter och företagsförvärv det kommande året. Däremot är man trots förvärvsintresset fortsatt försiktiga med att ta på sig mer risk i balansräkningen, säger Henrik Nilsson, partner på Deloitte. 

Sedan är det också klara skillnader mellan företagen i olika branscher.
 
– Divergensen mellan sektorer är fortfarande noterbar där företag med främst inhemskt fokus är mer positiva än de med internationellt fokus. Däremot går höstens undersökning tvärt emot de senaste då svaren rör sig mot mitten och bort från både de mer positiva och negativa vyerna, säger Karl Steiner, seniorstrateg på SEB. 

Deloitte och SEB frågade också hur CFOerna ser på hur digitaliseringen kan påverkar deras verksamhet. Hela 84 procent såg det som en möjlighet att öka effektiviteten, men det kommer även att ställa krav på ekonomifunktionen. 54 procent menade att de skulle behöva nya kompetenser inom exempelvis it och analys på ekonomiavdelningen för att dra full nytta av digitaliseringens möjligheter.