Svenska CFO:er oroliga, men hoppfulla

CFO:erna är oroliga för att konjunktur ska mattas av igen, men är ändå mer positiva än de var för tre månader sedan

När Deloitte och SEB nu publicerar den senaste utgåvan av deras CFO Survey ger den en blandad bild av humöret bland de svenska CFO:erna. Å ena sidan är de mycket mer positiva än de var under våren. Å andra sidan är de fortfarande väldigt oroade inför framtiden.

Om vi börjar med oron så är den externa osäkerheten den största på fyra år. Framförallt är det oron för en konjunkturavmattning som gör CFO:erna osäkra på hur framtiden kommer att utvecklas. Det märker vi också på att det främsta prioriteringsområdet nu är att reducera kostnader.

Att hitta kvalificerad personal är heller inte en lika stor utmaning för företagen längre. Istället tittar många företag på om de kan minska personalstyrkan.

På den positiva sidan har vi att 52 procent av CFO:erna är mer optimistiska idag än för tre månader sedan. Speciellt inom verkstadsindustrin och de delar av tjänstesektorn som säljer tjänster till företag börjar optimismen spira.

Blödningen har stoppats

CFO:erna räknar också med att intäktstappet i alla fall inte ska öka. Hela 82 procent bedömer att intäkterna kommer att vara på samma nivå eller högre de kommande 12 månaderna. 45 procent av CFO:erna tror också att rörelsemarginalen kommer att öka. 35 procent menar att den kommer att ligga kvar på samma nivå.

Fler företag planerar nu också att använda överlikviditeten till utdelningar. 15 procent säger att de tänker dela ut pengar till aktieägarna.

När det gäller återhämtningen i stort är det en mer blandad kompott. Det positiva är att en tredjedel av CFO:erna säger att deras företag redan är tillbaka på samma nivå av vinstgenerering som före pandemin. Mer negativt är att 60 procent menar att det kommer att dröja till 2021 eller 2022 innan de är tillbaka till nivåerna före utbrottet.