Svenska företag har svårt att betala

I maj månad ökade de svenska företagens utslag i mål om betalningsförelägganden med 15 procent jämfört med samma period förra året. Antalet har ökat konstant sedan årsskiftet. Under perioden januari till maj i år ökade antalet med 13 procent jämfört med 2012.

Störst är ökningen i Jönköping, Norrbotten och Västernorrlands län, där antalet utslag i mål om betalningsförelägganden ökade med över 50 procent under maj månad.

Hittills under 2013 har 7873 bolag fått utslag i mål om betalningsförelägganden. Av dessa är det mer än hälften, 51 procent, som redan gått i konkurs eller har kreditklass 1 eller 2, vilket innebär en hög risk för att hamna på obestånd inom tolv månader.

Under hösten 2012 ledde de svenska företagens obetalda fakturor till rekordmånga betalningsförelägganden, vilket följdes av ökade konkurser under början av 2013. Antalet betalningsförelägganden har sedan dess fortsatt att öka konstant – vilket ”talar för att även konkurserna kommer att fortsätta öka framöver”, skriver Syna i ett pressmeddelande.