Svenska företag missnöjda med användarovänliga affärssystem

Undersökningen baseras på 300 telefonintervjuer – 100 vardera i Sverige, Norge och Danmark – med chefer i företag verksamma i fem olika branscher visar att endast 13 procent av företagen anser att deras affärssystem är enkla och intuitiva att använda. Hälften av företagen tycker att systemen är utformade utan tanke på användarvänlighet och en femtedel tycker inte att systemet passar företagets verksamhet. 51 procent av de svenska företagen upplever tidsödande uppgifter i sina affärssystem jämfört med 25 procent av de danska företagen.

– Användbarhet måste tas på allvar. En dålig användarupplevelse har en negativ effekt på produktiviteten och den allmänna arbetsmiljön. En positiv och okomplicerad användarupplevelse leder till bättre kvalitet på de data som registreras, vilket i sin tur innebär bättre kontroll och företagsstyrning, säger Anders Elbak, Research Manager på IDC.

Vidare anser 37 procent av företagen att vissa processer i affärssystemet är tidsödande. 35 procent av företagen anser att deras affärssystem har en negativ effekt på verksamhetens anpassningsförmåga. 29 procent förväntar sig betydande förändringar i verksamheten inom 12-24 månader och 61 procent av dessa företag säger att deras system måste modifieras för att hantera förändringarna.

– Undersökningen visar tydligt att även om affärssystem är helt nödvändigt för att kunna driva ett företag så är systemen samtidigt så komplicerade och rigida att de faktiskt hämmar företagets produktivitet och anpassningsförmåga. De vanligaste orsakerna till den dåliga användbarheten är invecklade användargränssnitt, dåliga integrationer, komplicerad navigation och brist på sökmöjligheter, säger Anders Elbal.