Svenska företag prioriterar inte skattefrågor

– Det som förvånar mig är att svenska företag inte är upplysta om vilka konsekvenser skattereglerna i ett visst land kan ge, till exempel när man ska avveckla en verksamhet eller köpa nya bolag. Reglerna kan innebära hinder, men viss typ av verksamhet kan också få skattelättnader i vissa länder: Att lägga produktion i ett visst land kan få stora konsekvenser när det gäller skatt.

– Just nu är Skatteverken i EU och USA väldigt fokuserade på internprissättning, eftersom man är protektionistisk om sin egen skattebas. Det är möjligt att många inte är medvetna om den dokumentationen som måste finnas på plats när skatteverket knackar på dörren, säger Monica Söderlund, chef för Skatteavdelningen på Grant Thornton.

Av de olika skatteaspekterna hamnar frågan om en stabil skattepolitik högst upp i prioriteringen för de svenska företagen, men en högre andel av de tillfrågade företagen har svarat att de inte vet vilken aspekt som är viktigast att ta hänsyn till. I undersökningen har privatägda företag i 36 länder medverkat, i Sverige har 450 medelstora företag med mellan 50 och 400 anställda intervjuats.

Källa: Grant Thornton.

Monica Söderlund påpekar att svårigheter inom sociala avgifter inte bara handlar om nivåerna, utan om att avgöra vilket lands regler som gäller för expatrierad personal, som exempelvis arbetar utomlands under en tidsbegränsad period.