Svenska företagare upplever få hinder

Enligt Grant Thorntons undersökning International Business Report, som genomförs kvartalsvis, är Sverige det land i världen där företag känner sig minst hindrade att växa och utvecklas.

I undersökningen har 12 000 företagare i 44 länder tillfrågats i vilken utsträckning de anser att åtta olika sorters hinder utgör ett ”betydande hinder” för företagens tillväxt och utveckling.

De hinder som företagen fått ta ställning till är: finansieringskostnad, brist på rörelsekapital, brist på långsiktig finansiering, byråkrati och regelverk, brist på utbildad arbetskraft, brist på efterfrågan, transportinfrastruktur och it-infrastruktur

Jämfört med i andra länder tycker de svenska företagen inte att de är hindrade i någon större usträckning. Sverige toppar således listan, följt av Finland på en andraplats och Hongkong på tredjeplats. Vietnam, Indien och Grekland är de länder där företag upplever sig som mest hindrade.

De hinder som de svenska företagarna upplever som mest besvärande är brist på efterfrågan samt brist på utbildad arbetskraft.

– Vår undersökning stärker bilden av Sverige som ett framgångsrikt företagarland. Även om vi ibland i Sverige klagar på regelverk och skatter, är det faktiskt lätt att vara företagare i Sverige jämfört med i andra länder. I World Economic Forum’s Global Competitiveness Index placerar sig Sverige till exempel på plats fyra av 144 länder, säger Peter Bodin, vd på Grant Thornton, i en kommentar.