Svenska företag handlar hellre hemma

Nu ökar företagens vilja att förvärva och globalt letar många utanför det egna landet. Enligt en undersökning från Grant Thornton där 5700 företag i 39 länder ingick angav 34 procent att de planerade att växa genom förvärv under de närmast åren.

I Sverige ser situationen dock lite annorlunda ut. Av de 450 svenska företagen med mellan 50 och 500 anställda som ingick i undersökningen angav 29 procent att de planerade förvärv. Till skillnad från övriga länder svarar också en lägre andel, 25 procent, att de vill köpa utländska företag. I EU är snittet 28 procent medan den globala siffran ligger på 34 procent.

– Det som är lite förvånande är att den starka svenska kronan skulle göra att de utländska verksamheterna skulle bli rabatterade, jag är själv förvånad över skillnaden mellan Danmark och Sverige, säger Robert Nordahl, ansvarig för transaktionsrådgivning, på Grant Thorntons corporate finance-avdelning.

I Danmark har över hälften av företagen svarat att de är öppna för ett internationellt förvärv. Robert Nordahl påpekar att den svenska ekonomin i större utsträckning än den danska är beroende av export och att svenska företag känner av oron i Europa mer på grund av sitt stora exportberoende.

Enligt undersökningen ansåg de svenska företagen att nya geografiska marknader och skalfördelar var den stora anledningen till förvärv. Även detta skiljer sig åt från andra länder som oftare också angav anledningar som att få tillgång till ny teknik, eller tillgång till billigare produktionsenheter.

– Det har ju funnits en debatt länge om att svenska företag har företag har skiftat delar av sin produktion till lågkostnadsländer. Vi har redan anpassat kostymen lite grann.. Jag tror att man i stor utsträckning har sett över sin produktion och då flyttat den utomlands eller lagt ut den, så då letar man nya marknader.

Vad tror om framtiden för svenska förvärv?

– För innevarnade år, i och med att vi bara är i början på året, så är min känsla just nu att om det inte kommer några stora överraskningar i PIIGS-länderna, så tror jag att transaktionsmarknaden kommer att öka.

Planer på att växa genom förvärv de kommande åren


Källa: Grant Thornton