Svenskar mest effektiva på jobbet

Jobbsajten Stepstone har tillfrågat 7000 anställda i Europa hur mycket tid de lägger på sina arbetsuppgifter varje dag.

Nästan hälften av respondenterna uppger att de fokuserar mer än 85 procent av sin arbetstid på sina faktiska arbetsuppgifter och därmed känner sig produktiva.

Svenska medarbetare i ligger i topp när det gäller effektivitet, med 58 procent av de anställda som uppger att de är produktiva hela dagen. På andra plats kommer medarbetare i Danmark, följt av Frankrike och Belgien.

Slöast på jobbet är anställda i Storbritannien, där endast 33 procent anser sig produktiva under en hel arbetsdag.

I Sverige deltog 343 personer i undersökningen. Övriga länder som medverkade var Österrike, Belgien, Danmark, England, Frankrike, Tyskland och Holland.