Svenskt Näringsliv anar slutet på högkonjunkturen

Svensk ekonomi har gått för högtryck i flera år, men nu kan det snart vara slut på sötebrödsdagarna. I sin senaste konjunkturrapport förutspår nämligen Svenskt Näringsliv att tillväxten sjunker från 2,4 procent i år till 1,8 procent 2019 och 1,7 procent 2020.

Det finns många orsaker till att Svenskt Näringsliv ser en avmattad tillväxt de närmaste åren. Det handlar bland annat om en osäker internationell utveckling, möjliga räntehöjningar och minskat byggande.

– Det finns ovanligt många osäkerhetsfaktorer, inte minst i omvärlden just nu. Men det finns också positiva faktorer som till exempel en mycket långsam ränteuppgång och en stark amerikansk ekonomi, så huvudscenariot är en ganska normal konjunkturavmattning, säger Svenskt Näringslivs chefsekonom Bettina Kashefi.

Det verkar alltså inte bli någon krasch i den svenska ekonomin utan mer av en avkylning, även om det finns orosmoln i form av exempelvis ett utökat handelskrig mellan USA och Kina samt höga offentliga skuldnivåer i en del länder.

Svenskt Näringsliv är också oroat över den svaga utvecklingen av BNP per capita i Sverige. Tillväxten per person är nämligen nere på samma låga nivåer som vi såg under de dåliga åren på 70- och 80-talen.

– På lång sikt är utvecklingen av BNP per capita avgörande för vårt välstånd. Även om Sverige ligger relativt väl till i olika internationella rankingar av företagsklimat behöver vi jobba med de delar där vi presterar sämre, som skatter och arbetsmarknadens funktionssätt. Här behövs strukturreformer, säger Bettina Kashefi.

När det gäller arbetslösheten räknar Svenskt Näringsliv med att den ska bottna kring dagens nivåer på cirka 6,3 procent. Även i fortsättningen ser det emellertid ut som att gapet mellan inrikes och utrikes födda är mycket stort. Det innebär stora integrationsutmaningar framöver och det lär krävas ett brett reformpaket för att hantera detta menar Svenskt Näringsliv.