Svenskt Näringsliv sågar ränteavdrag

Regeringens förslag till nya regler för ränteavdrag får tummen ner från Svenskt Näringsliv.

Före semestern kom regeringen med ett förslag om ”Nya skatteregler för företagssektorn” som nu är ute på remiss. Regeringen vill bland annat sänka bolagsskatten från 22 till 20 procent och ändra ränteavdragsreglerna.

Svenskt Näringsliv har tittat närmare på ändringen av ränteavdragen och är inte särskilt imponerade. Ett problem är att regeringen verkar föredra att företagen ska använda en Ebit-baserad modell, även om Ebitda också ska tillåtas. Svenskt Näringsliv menar att Ebitda borde vara förstavalet då det är betydligt vanligare i omvärlden och ligger som grund för EU:s direktiv på området.

Ett annat problem är att de föreslagna procentsatserna för avdragen är för låga enligt Svenskt Näringsliv. Regeringen föreslår att de ska ligga på 35 procent för Ebit och 25 procent för Ebitda. Det skulle kunna försämra konkurrensläget för svenska företag eftersom konkurrentländer som Tyskland och Storbritannien ligger på 30 procent för Ebitda.

Sedan är Svenskt Näringsliv också oroligt för reglerna kan krångla till det för mindre företag. Det finns en förenklingsregel som ska åtgärda just det. Företagen ska då kunna dra av upp till 100 000 kronor utan att behöva använda Ebit/Ebitda-regeln. I Tyskland ligger samma gräns på tre miljoner Euro så även här kan förslaget försämra svenska företags konkurrenssituation menar Svenskt Näringsliv.

Dessutom tycker Svenskt Näringsliv att ränteavdragsreglerna även med de föreslagna ändringarna är rättsosäkra eftersom det är för svårt att förutse hur domstolarna kommer att döma vid tvister och att det bästa vore att slopa alla subjektiva ränteavdragsregler.