Svenskt Näringsliv utmanar utmaningarna

Det går bra för den svenska ekonomin just nu, men då är det också ett bra tillfälle att analysera vilka problem som kan dyka upp i framtiden och hur de kan lösas. Det menar Svenskt Näringsliv som därför dragit igång projektet ”Ett utmanat Sverige”.
 
I det ska organisationen titta närmare på en rad områden som de menar är eller kan bli problematiska. Det rör sig om konkurrenskraft och välstånd, entreprenörskap och jobbskapande, kunskap och kompetensförsörjning, bostäder och infrastruktur, välfärdens efterfrågan och utbud samt arbetsmarknaden.
 
En utmaning som återkommer inom många av dessa områden är den snabba befolkningsökningen till följd av flyktingkrisen.
 
– Tittar vi framgent ser vi en snabbt avtagande ökningstakt av BNP per capita. Det är många människor som resurserna ska fördelas emellan. Många av de nyanlända bidrar inte i dagsläget till BNP, säger Bettina Kashefi, chefekonom på Svenskt Näringsliv. 

Om inget görs räknar Svenskt Näringsliv med att kommunalskatterna skulle behöva höjas med två kronor i snitt, vilket de menar är orimligt med tanke att skattetrycket redan är högt i Sverige.
 
Ett problem här är att många av jobben som finns i Sverige kräver lång utbildning. En utbildning som många av de som kommer till Sverige nu saknar. Att ge dem tillgång till utbildning är därför viktigt, men det är tveksamt om det räcker menar Svenskt Näringsliv.
 
– Det finns studier som visar att sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda blir mindre om det finns en större andel lågkvalificerade tjänster. Det är därför uppenbart att en strategi för att lösa integrationen på arbetsmarknaden måste innehålla en satsning på enkla jobb, utöver anställningsstöd och utbildning, sade Lars Calmfors, professor i nationalekonomi, som deltog i ett seminarium där Svenskt Näringsliv presenterade projektet. 

Svenskt Näringsliv har tagit fram en första rapport där de går igenom problemområdena. I fortsättningen är det tänkt att en ny rapport med konkreta reformförslag ska släppas ungefär var fjärde månad.