Svenskt Näringsliv vill se sänkta skatter

Skatterna på ägande, marginalskatter och bolagsskatten behöver sänkas för att Sverige ska bli ett attraktivt land för företagen menar Svenskt Näringsliv.

Regeringen meddelade för ett par veckor sedan att det inte blir någon exitskatt som de tidigare tänkt införa. Svenskt Näringsliv välkomnade det beskedet, men skriver i ett debattinlägg att det krävs nya tag på skatteområdet för att göra Sverige till ett attraktivt företagarland.

Enligt Svenskt Näringsliv har regeringen hittills prioriterat arbetet mot skattefusk framför allt annat på skatteområdet. Det är i och för sig positivt, men det behövs än mer tonvikt och fokusering på konkurrenskraftiga villkor för företagande, investeringar och jobb tycker Johan Fall, chef för Svenskt Näringslivs skatteavdelning.

I debattinlägget skriver han bland annat:

”Sverige behöver lägre ägarbeskattning, sänkta marginalskatter och ett konkurrenskraftigt system för bolagsskatt. Många andra delar av skattesystemet behöver också ändras, från rättssäkerhet till moms och punktskatter. Världens högsta marginalskatter och ägarskatter långt över omvärldssnittet är angeläget att snabbt ta itu med. Därtill kan en förskjutning från inkomster till konsumtion som skattebas bidra till ökad effektivitet.

Kloka skatteförändringar kan göra ekonomin smidigare och få skattebaserna att växa. Sedan millennieskiftet har skatternas andel av BNP sjunkit från nära 50 till under 44 procent samtidigt som skatteintäkterna vuxit, även justerat för inflation och befolkningsökning.

Våra svenska företag möter allt hårdare internationell konkurrens och strukturomvandlingen sker allt snabbare med ökad digitalisering och nya affärsmodeller. Produktion av såväl tjänster som varor finner nya former och ingen exportmarknad kan tas för given, inte ens på kort sikt. Behovet av konkurrenskraftiga regler ökar hela tiden givetvis även på skatteområdet.”

Johan Fall pekar också på att regeringen har ökat skatterna med 70 miljarder kronor under mandatperioden och att de lagt en rad skatteförslag som dragits tillbaks eller förändrats efter kritik från remissinstanserna. En mer konsekvent och företagsvänlig skattepolitik vore därför välkommen.