Sverige dåligt rustat för att hantera cyberhot

83 procent av de svenska bolagen menar att det svenska samhället inte är tillräckligt rustat för att klara av de ökade cyberhoten.

De svenska storföretagen tror att antalet cyberattacker kommer att öka under året och att vare sig de eller samhället i stort är bra förberedda att hantera hoten. Det visar en undersökning där PWC frågat chefer i 100 av Sveriges största bolag om deras syn på cyberhoten.

65 procent säger att de räknar med att den egna organisationen kommer att bli utsatt för fler cyberattacker i år. Ifjol var det 49 procent som blev attackerade så företagen räknar med ökade risker inom det här området.

Samtidigt tycker hela 84 procent att det svenska samhället inte är tillräckligt rustat för att stå emot de ökande cyberhoten. Mycket av det ansvaret lägger cheferna på politikerna. 76 procent av de som svarade på undersökningen menar att politikerna inte tar cybersäkerhet som samhällsutmaning på tillräckligt stort allvar.

Bolagen vill bland annat att cybersäkerhet ska in i grund- och gymnasieskolan som en del i lärandet om digitalisering. De vill även se mer samverkan mellan näringsliv och offentlig verksamhet inom cybersäkerhet.

Nu verkar det emellertid som att cheferna själva också har en del att arbeta med. I bara 24 procent av företagen rapporterar den säkerhetsansvarige direkt till vd. Motsvarande siffra globalt sett ligger på 40 procent.

När det gäller styrelsen är det ännu sämre ställt. Bara fyra procent av styrelserna får direkta rapporter från den säkerhetsansvarige. Den globala siffran ligger på 27 procent. Att så få styrelser får direkta rapporter kan också vara en anledning till att 43 procent av bolagen inte tycker att styrelsen är tillräckligt engagerad i cybersäkerhetsfrågorna.