Sverige ligger i skattetoppen inom EU

När EU analyserar det totala skattetrycket bland medlemsländerna hamnar Sverige på en femteplats.

EU-kommissionen släpper varje år en rapport om trender för skattenivåer och skatteintäkter för medlemsländerna. I årets upplaga kan vi bland annat läsa att det genomsnittliga skattetrycket i medlemsländerna, räknat som skatteintäkternas andel av BNP, har ökat för att nu ligga över den nivå som rådde före finanskrisen 2008.

Årets rapport analyserar medlemsländernas skatteintäkter 2016 och ser vi på det totala skattetrycket bland medlemsländerna, inklusive exempelvis arbetsgivaravgifter, så låg det i snitt på 38,9 procent av BNP. Det är 13 procentenheter högre än motsvarande siffra i USA och åtta procentenheter högre än i Japan.

Skattetrycket skiljer sig väldigt mycket mellan olika länder. Danmark har det högsta samlade skattetrycket med 46,4 procent medan Irland har det lägsta skattetrycket med 23,3 procent. Sverige har det femte högsta skattetrycket med 44,1 procent.

Av de olika skattetyperna så har skatteintäkter från arbete minskat sedan 2008 medan kapital- och framförallt konsumtionsskatter ökat i betydelse. När det gäller bolagsskatten ligger den i snitt på 21,9 procent inom EU och har nu sjunkit successivt sedan 2009.