Sverige lockar till sig fastighetsinvesterare

Åtta av tio internationella och svenska investerare anser att Sverige – tillsammans med Tyskland och Schweiz – är en attraktiv eller mycket attraktiv marknad för fastighetsinvesteringar. Rankningen beror till stor del på goda ekonomiska utsikter, en politisk stabilitet och relativt hög likviditet på fastighetsmarknaden.

Trots detta bedöms transaktionsvolymen på svenska fastigheter minska något under 2012, visar en ny rapport från Ernst & Young där 550 företag inom fastighetsbranschen i Europa har deltagit. Drygt 80 procent av de tillfrågade anser att eurokrisen och svårigheter att erhålla finansiering kommer att ha en hämmande effekt på fastighetsmarknaden under 2012.

Fyra av fem investerare tror att transaktionsvolymen kommer att minska i Sverige under 2012. Tyskland och Frankrike skiljer sig från mängden och är de enda länderna där man förväntar sig en högre transaktionsvolym under året.