Sverige näst bäst på att hantera stora förändringar

Sverige är tvåa, av 136 länder, när det gäller att hantera stora omvälvningar som naturkatastrofer och långsiktiga förändringar som teknisk utveckling.

Det är bara Schweiz som är bättre än Sverige på att klara av stora samhällsförändringar. Omdömet kommer från KPMG:s senaste Change Readiness Index-rapport. Där har 136 länder utvärderats med hänsyn till hur väl förberedda de är på att hantera exempelvis ekonomiska kriser och demografiska förändringar.

Våra grannländer klarar sig också bra i undersökningen. Danmark är femma, Finland åtta och Norge elva. Island är inte med i rankningen.

– Att Sverige och de övriga nordiska länderna placerar sig högt upp säger oss att beredskapen inför teknologiska, klimatrelaterade, demografiska, protektionistiska och medborgardrivna förändringar är på en god nivå. Bakgrunden till de här placeringarna är framförallt faktorer som befolknings- och samhällskompetens, god statsförvaltning och ett utvecklat näringsliv, säger Tomas Otterström, ansvarig för hållbarhetsrådgivningen på KPMG Sverige.

Att god ekonomi spelar en stor roll för hur bra länder kan hantera stora förändringar är tydligt i undersökningen. De 32 högst placerade länderna är alla höginkomstländer. Längst ner i listan hittar vi länder som Somalia, Syrien, Chad, Sudan och Mauretanien. Det finns dock några undantag som Rwanda. De hamnar på plats 46, vilket är betydligt högre än de borde vara om man bara ser till ekonomin.

Tittar vi på topp-10 så är majoriteten länder i Västeuropa som inte får någon större del av sina intäkter från naturresurser och som har en befolkning på tio miljoner eller mindre.

– I en värld som snurrar allt snabbare är förmågan att hantera förändringar en central faktor i byggandet av ett hållbart samhälle. Tittar vi på årets CRI-ranking ser vi till exempel att några gemensamma egenskaper hos topp-10-länderna är att de är relativt små höginkomstländer av vilka de flesta saknar betydande egna naturresurser. Samtidigt har de ett utvecklat näringsliv, utbildningssystem och stabila statliga myndigheter, säger Tomas Otterström.