Sverige tappar i CSR-poäng

I en internationell studie från KPMG medverkade 3 400 bolag, bland dem de 250 största i hela världen, från 34 länder. Bland de svenska medverkande hållbarhetsredovisade 72 procent. Det placerar Sverige på en 13.e plats i hållbarhetstoppen, strax för Nigeria och Ungern. I den föregående undersökningen hade Sverige en sjundeplacering.

– Även om svenska företag halkat efter i hållbarhetstoppen så är kvaliteten på den rapporterade informationen hög och de svenska bolagens bakomliggande processer är relativt mogna. Internationellt ser vi däremot att företag har problem med kvaliteten på sin hållbarhetsinformation. Mer än 30 procent av de största bolagen tvingas justera felaktigt rapporterade uppgifter. Det är lång väg kvar till dess att hållbarhetsinformationen håller samma höga kvalitet som den finansiella informationen, säger Åse Bäckström, ansvarig för hållbarhetsfrågor på KPMG.

Förstaplaceringen gick till Storbritannien där samtliga bolag hållbarhetsredovisar. Hack i häl följer Japan och Sydafrika. Och trenden att antalet bolag hållbarhetsredovisar ökar världen över. Särskilt de tre sista åren har ökningen varit stor i Norden. Antalet redovisade företag i Danmark ökade från 24 till 91 procent medan antalet i Finland ökade från 44 till 85 procent.

Den viktigaste drivkraften för att hållbarhetsredovisa är att stärka varumärket. Många av de största bolagen anser dessutom att hållbarhetsarbetet ökar aktieägarvärdet och underlättar att ta in nytt kapital. Hållbarhetsredovisningen har lite förenklat gått från att vara kopplad till moral och etik till att bli mer affärskritisk.

– För tio år sedan miljöredovisade bara företag med uppenbar miljöpåverkan. I dag är hållbarhetsredovisningen snarare en förutsättning för internationella affärer, säger Åse Bäckström.

Undersökningen omfattar även de 250 största bolagen i världen. Bland dessa hållbarhetsredovisar nästan alla bolag (95 procent), vilket kan jämföras med 83 procent 2008 och bara 35 procent 1999. Två tredjedelar av de fem procent av jättarna som inte hållbarhetsredovisar är amerikanska.