Sysselsättningen är på väg upp

Arbetsmarknaden är fortsatt svag, men det kan bli bättre under första kvartalet 2021 visar en undersökning från Manpower.

Arbetslösheten har ökat kraftigt under året och ligger nu runt nio procent, men det är möjligt att vi nått botten. Manpowers Arbetsmarknadsbarometer pekar nämligen uppåt inför första kvartalet 2021.

– Samtidigt som arbetslöshetssiffror vittnar om en svag arbetsmarknad ser vi tydligt att svenska arbetsgivare förväntar sig en återhämtning under vintern. Signalerna tyder på en försiktig optimism hos svenska arbetsgivare, trots att vi fortfarande är mitt uppe i en global hälsokris, säger Mikael Jansson, vd för Manpower Group i ett pressmeddelande.

Manpower tittar på sysselsättningstrenden, det vill säga den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Trenden för första kvartalet 2021 ligger på sju procent. Som jämförelse låg den på minus tolv procent inför tredje kvartalet i år.

Långt kvar till det normala

Nu är det en återhämtning från en låg nivå och det lär dröja innan vi når något som liknar ett normalläge. Bara 20 procent av arbetsgivarna tror att de kommer att nå samma sysselsättningsnivåer som före pandemin inom ett år. Hela 71 procent tror inte att de kommer nå samma sysselsättningsnivåer över huvud taget.

– Det är väldigt positivt att de regioner som är motorn i sysselsättningen i Sverige lämnar sådana starka prognoser. Vi ser även att hotell- och restaurangbranschen har stabiliserat sig, ett tydligt tecken på återhämtning på arbetsmarknaden. Samtidigt bedömer bara var femte arbetsgivare att de kommer uppnå samma sysselsättningsgrad som före pandemin inom det närmaste året – många branscher känner stor osäkerhet inför framtiden, säger Mikael Jansson.

De branscher som räknar med att öka sysselsättningen är i första hand finans- och tjänstesektorn samt byggbranschen.

Jämför vi med resten av Europa så ligger Sverige bra till. Det är bara Grekland och Tyskland som har högre prognoser med nio respektive sju procent. Vår grannländer Norge och Finland lämnar prognoser på två respektive tre procent, vilket ligger i nivå med resten av Europa.

– Den svenska prognosen är stark både till Europa och Norden sett, men vi ser tecken på att även övriga Europa är något mer optimistiska än tidigare under pandemin. Förhoppningsvis kan vi se en återhämtning i hela Europa under 2021, säger Mikael Jansson.