Traditionell systemutveckling dödar bankernas digitalisering

Bankerna jobbar febrilt med att modernisera sina applikationer. För de banker som bygger vidare på gamla centrala system kan low-code-verktyg underlätta arbetet.

Det ställs större krav på bankernas systemutveckling än någonsin. Det beror på den digitaliseringsvåg som sveper igenom samhället i stort, inte minst genom banksfären. När det kommer till kritan ställer de nya, digitala lösningarna krav på att ny mjukvara byggs. Det här framgår bland annat av analysföretaget Forresters rapport ”The State of Digital Banking, 2018”. Och det finns mycket att göra, banker ligger i många avseenden efter företag i andra branscher, vad gäller digitalisering. Eller för att vara konkret, vad gäller systemutveckling.

Den digitala transformationen handlar naturligtvis inte enbart om systemutveckling. Den största drivkraften är ett förändrat kundbeteende. Det syns redan tydligt i vissa länder och är på väg att bli en realitet även i Sverige. Nya banktjänster som till exempel Bynk, en mängd startupbolag inom fintech och även satsningar hos de etablerade storbankerna är tecken på det. Ett exempel på krav som börjar ställas av kunderna är att kunna initiera en överföring på sin laptop och sedan godkänna den på smartmobilen. Ett annat att kunna slutföra en låneansökan på mobilen.

Det stora hindret

Allt det här ställer till stora problem för de etablerade bankerna. De klarar inte av den systemutveckling som är ett krav för att lyckas med digitaliseringen. För att förstå varför kan man jämföra de etablerade storbankerna med startupbolag som har varit bättre på att uppfylla nya kundkrav. En lättbegriplig förklaring finns i den installerade basen hos de etablerade bankerna. Applikationer som har vidareutvecklats länge, ibland under flera decennier, gör det svårt att vara innovativ. Arbetet med den tekniska integration som krävs, i klartext systemutveckling, blir övermäktigt. Startupbolagen behöver inte brottas med det här i samma utsträckning som de etablerade bankerna.

Bakgrunden till nuläget är att de äldre bankerna under lång tid byggt upp silos av stora applikationer. När nya krav har ställts har man gjort snabba fixar, vilket lett till en seg massa av oöverskådlig programkod. Varför är det så svårt att få till den systemutveckling som krävs? Det finns flera skäl, de främsta är teknisk komplexitet och svårigheter att rekrytera eller på andra sätt få tag på kompetenta utvecklare. Det här leder till spräckta tidsplaner och budgetar, och inte minst till dålig ändamålsenlighet för de applikationer som blir byggda. Det senare beror till stor del på sena leveranser av mjukvara, eller ”dålig time to market”, vilket i sig även är ett affärsproblem. Och i slutändan leder det till misslyckad digital transformation.

Tre strategier

Hur ska de etablerade bankerna ta sig ur den här fällan? Det finns i huvudsak tre möjliga strategier. Man kan byta ut, göra om arkitekturen eller bygga om. Det finns fördelar, men också en del nackdelar, med de olika strategierna:

  • Att byta ut en existerande lösning mot en färdig annan lösning löser problemen på kort sikt, men på lång sikt kommer de gamla problemen tillbaka.
  • Att göra om arkitekturen handlar ofta om att behålla en välfungerande kärna av mjukvaror, på vilken man lägger ett flexibelt lager med vilket data kan hanteras och till vilket nya applikationer kan kopplas.
  • Att bygga om applikationer minskar problemen på sikt och passar bra för dem som har specifika krav på IT-stöd.

Genom att göra om arkitekturen eller genom att bygga om kan man vara mer agil och mer flexibel vad gäller förändrat kundbeteende. De två strategierna passar bra att genomföra med en low-code-plattform. Enkelt uttryckt går det snabbare, och kräver mindre bemanning, att bygga och bygga om applikationer på low-code-plattformar än på traditionella plattformar som Java och Microsofts Net.

Det tar så klart en del tid även med low-code-plattformar, med de ger en ökad takt för leveranser av väl fungerande mjukvara. Det beror enkelt uttryckt på att utvecklare inte behöver hålla reda på en massa komplex programkod på low-code-plattformar, vilket de är tvungna att göra på traditionella plattformar.

Per-Johan Wiklund
About Per-Johan Wiklund 1 Article
Account Director för OutSystems i Sverige & Norden