Ta kontroll över din risksituation!

I februari var jag i London och deltog på The CFO Summit, en konferens med The Economist. CFO:er från hela världen var samlade för att dela med sig av sina erfarenheter och flera hade lärt sig den hårda vägen om vikten av att vara förberedd. David Fry, CFO på PepsiCo Asia, har i tio år fått arbeta med krisgrupper för att lösa leverans trots översvämningar och tsunamin.

Självklart är det svårt att vara förberedd på naturkatastrofer – men man måste göra vad man kan för att bemöta alla typer av risker, menar Fry. Framför allt är det viktigt som CFO att inse att risk management är en CFO-fråga. Oavsett vilket område som drabbas blir det alltid en fråga om kassaflöde och balansräkning i slutändan.

Tom Kennedy, CFO på Hilton worldwide, kommer inte att stänga ner sina hotell i exempelvis Syrien trots stökigheter utan arbetar istället ännu mer med risk management med daglig uppföljning och analys.

CFO:er på multinationella företag lägger för lite fokus på risk management. Först när katastrofen är ett faktum väcks förståelsen för hur viktigt det är. Riskerna är olika för olika företag men måste alltid vara starkt kopplade till bolagets nyckelstrategier. I de fall som finanschefen inte har löpande kontroll över sina risker kopplade till verksamheten ökar den potentiella skadan avsevärt.

Det kan tyckas självklart, men oroväckande många bolag arbetar för lite med risk management och ser det följaktligen inte som sin uppgift. Finansiella riskerna är fler än svängningarna i valutor och räntor. Allt handlar slutligen om kassan och likviditeten och alla element som kan angripa planen utgör därmed finansiella risker.

Ditt företag kanske inte är speciellt troligt att drabbas av tsunami eller krig – men har du koll på vilka risker din verksamhet löper och vad gör du för att kontrollera situationen?