Ta tempen på era avtal

Med PWC:s tjänst, Legal Checkup, ska företag kunna få bättre överblick och förståelse för sina avtal. Enligt PWC kan det vara väldigt utmanande att ha full kontroll över företagets avtal och utan den kontrollen kan det dyka upp obehagliga överraskningar.

Tjänsten bygger på att ni får svara på en enkät och utifrån den avgör PWC vilka avtal som deras experter behöver granska ordentligt. Experterna går sedan igenom avtalen, skapar en nulägesanalys och sammanställer en rapport med åtgärdsplan.

Avtal som kan vara bra att gå igenom kan till exempel vara interna avtal som aktieägaravtal, vd-avtal och anställningsavtal och externa avtal som exempelvis distributionsavtal, konsultavtal och samarbetsavtal.

Tanken är att ni efter genomgången ska vara säkra på att ni har de avtal ni behöver samt att de är skriftliga, tydliga och verkligen innebär det ni tror att de innebär.