BI

Machine Learning – ett sätt att “automatiskt” göra ­organisationen smartare

En av livets få konstanter är att vi hela tiden möter ­saker vi aldrig mött förut. Machine Learning (ML) gör att vi bättre kan hantera även dessa situationer. Med ML kan datorer automatiskt hitta mönster och skaffa sig insikter från stora datamängder – utan att man i förväg talat vad man ska leta efter eller var man ska leta eller hur det ska gå till. [Läs mer]

Process

Är det nu CFO:n blir CFO?

Det går inflation i titlar och fortfarande tycks gränsen ­mellan CFO, ekonomichef eller redovisningschef vara rätt suddig. Rekryterare söker än idag “en Ekonomichef/CFO”. Detta är visserligen inte så förvånande då det är precis så det ser ut ute i många organisationer. [Läs mer]