Beslutsstöd & IT

9 teknologitrender 2019

Världen står inte still. Här är nio teknologitrender som du bör hålla ögonen på under 2019: Användning av hybridmoln ökar Företagsvärlden fortsätter expandera via hybridmoln: Lösningar baserade på hybridmoln kan underlätta enormt om de används [Läs mer]

Karriär

Inte färre jobb med AI

Deloitte har i sin rapport 2017 Deloitte Global Human Capital Trends undersökt vilka trender 10 000 HR- och företagsledare i 140 länder ser inom personalområdet. En av dessa trender är att artificiell intelligens, AI, blir allt [Läs mer]

BI

Machine Learning – ett sätt att ”automatiskt” göra ­organisationen smartare

En av livets få konstanter är att vi hela tiden möter ­saker vi aldrig mött förut. Machine Learning (ML) gör att vi bättre kan hantera även dessa situationer. Med ML kan datorer automatiskt hitta mönster och skaffa sig insikter från stora datamängder – utan att man i förväg talat vad man ska leta efter eller var man ska leta eller hur det ska gå till. [Läs mer]

Process

Är det nu CFO:n blir CFO?

Det går inflation i titlar och fortfarande tycks gränsen ­mellan CFO, ekonomichef eller redovisningschef vara rätt suddig. Rekryterare söker än idag ”en Ekonomichef/CFO”. Detta är visserligen inte så förvånande då det är precis så det ser ut ute i många organisationer. [Läs mer]