Tekniktrenderna 2017

I amerikanska CFO.com har teknikstrategen John Parkinson i en blogg pekat ut de några tekniktrender han tycker CFOer ska hålla ögonen på under året.
 
Den första trenden är sakernas internet (Internet of Things). Allt från glödlampor till bilar kopplas nu till internet. John Parkinson menar att det också gör att vi lämnar ifrån oss mer information om oss själva än tidigare, ofta utan att ens vara medvetna om det. Här gäller det att göra en avvägning mellan effektivitetsvinsterna som den nya tekniken kan ge och den information som personalen omedvetet kan lämna ut till leverantörer eller de som lyckas hacka deras system.
 
Artificiell intelligens, AI, är den andra trenden som John Parkinson pekar ut. AI har utvecklats snabbt under de senaste åren, men är ändå bara i sin linda. I affärssammanhang finns det företag som nu arbetar med att skapa AI-system som inte bara hjälper dig sammanställa affärsinformation utan som även kan ge dig råd om vilka beslut du bör fatta baserat på den informationen.
 
Om det fungerar bra kan det ta beslutsstöd till en ny nivå, men än så länge är det oklart hur bra dessa system kommer att fungera. Så värt att hålla ögonen på, men kanske inte att vara först ute med.
 
Den sista trenden är it-säkerhet. Här har John Parkinson inte så mycket hoppfullt att komma med. Sakernas internet har redan visat sig vara en säkerhetsrisk som gör det enklare att genomföra stora överbelastningsattacker som kan stänga ner ett företags webbplats helt.  Användarnas beteende verkar inte heller förbättrats utan dåliga lösenord och folk som klickar på länkar de inte borde är fortfarande väldigt vanligt.
 
Här kan AI-system förhoppningsvis ge bättre säkerhetslösningar i framtiden, men de kan lika gärna utnyttjas för mer avancerade attacker. Först ut med både nya försvar och anfallsmetoder lär de stora ländernas underrättelsetjänster vara, men deras metoder sprider sig snabbt.
 
Den som vill vara förberedd på den typ av hot som kan uppstå och vilka skydd som kan behövas bör därför följa nyheterna. Det som drabbar en stat idag kan drabba ett företag imorgon.