Teknologi formar tillväxten för morgon­dagens företagsledare

Det är tillväxtföretagen som är morgondagens storföretag. De ser sig inte själva som små utan i som förnyare på respektive marknad, som med hjälp av smarta strategier och innovativ teknik räknar med att fortsätta växa.

Det är ofta tack vare ny teknik i kombination med produkt- och tjänsteinnovation eller genom att utforska nya marknader, som företag kan utveckla nya lösningar som leder till explosionsartad tillväxt.

Organisationer med smarta idéer, rätt teknik och med förmågan att leverera är kapabla till att omkullkasta respektive marknad ordentligt. Däremot ligger tillväxtföretag fortfarande efter de mer etablerade motparterna när det kommer till interna processer och större strategier. Dokumenthantering, logistik och inköp brukar sällan vara tillväxtföretags starka sida. Det innebär att den här typen av företag behöver anpassa sin verksamhet för att kunna växa in i sin nya kostym. Lönerevision och måluppfyllnad per anställd och KPI genom e-post och ­Word-dokument fungerar säkert för småföretag, men kommer inte vara hanterbart allteftersom företaget växer.

Tillväxten behöver rätt förutsättningar. Delar av detta handlar om att ha rätt mjukvara för att kunna styra över verksamheten på ett bra sätt.

Välj rätt teknologi för en bättre tillväxt
Alla företag behöver kunna anpassa sig till de nya förutsättningar som oundvikligt kommer när företaget växer. Hur det gestaltar sig varierar från fall till fall. Ofta handlar det om att tidigt utvalda applikationer eller dataprogram, gärna i kombination med kalkylblad eller andra hopsnickrade ad-hoc-lösningar, helt plötsligt bromsar tillväxten – inte främjar den.

Här kommer fem områden som tillväxtföretag behöver planera för:

Rekrytera talangerna
Tillväxtföretag behöver snabbt värva talangfull personal från en ofta konkurrensutsatt marknad. Rekryteringsstrategin behöver anpassas efter varje organisations behov av att snabbt identifiera talanger för att därefter kunna rekrytera dessa.

Behålla talangerna
I takt med att företag växer byts personal ut, och processer och strategier förändras. Anställda kan då uppleva att arbetsplatsen förändras och inte är densamma som de en gång började på. Därför behöver företag anstränga sig extra mycket för att utveckla strategier – baserat på rätt insikter – för att behålla värdefull personal. Att förlora betydelsefull personal kan definitivt förstöra företags tillväxtkurvor.

Finansiell insikt
Bra finansiella insikter utgör själva grundbulten för företagens beslutsfattande. När ett företag expanderar finns det risk att viktig information hamnar i olika dataprogram på olika avdelningar. Då blir det svårt att få tillgång till all information och få korrekt finansiell insikt. Därför är det oerhört viktigt att det ekonomihanteringssystemet har en kärna som kan växa i takt med företaget.

Medarbetarnas engagemang
Vi vet att en engagerad personal är mer produktiv och att företag som har en engagerad personal är mer lönsamma. Samtidigt utmanas tillväxtorganisationer av de konsekvenser som följer på en snabb tillväxt. De anställda, företagets processer och teknik måste alla inkluderas i strategierna för att upprätthålla engagemanget hos personalen.

Beslutsfattande
Att lita på instinkter är inte en passande strategi för tillväxtorganisationer. Till slut är det dags att överge ”skjuta-från-höften”-modellen. I och med att alltmer data samlas in från anställda och finansiella transaktioner, måste även förmågan att ta vara på och analysera data bli bättre, så att man lättare kan ta bra strategiska beslut.

Sammankoppla ekonomi- och personalhantering
Ett av tillväxtorganisationernas viktigaste IT- och företagsbeslut är valet av lösning för personal- och ekonomihantering. Det påverkar varje anställd och har möjlighet att skapa en flexibel och passande miljö för tillväxt. Systemet ifråga måste vara passande och flexibelt, samt ha förmågan att anpassas till organisationens krav.

Tillväxtföretag behöver planera för en osäker framtid, där anpassning och flexibilitet är nycklarna för att utvärdera potentiella företagsapplikationer. Hos tillväxtföretag där den största kostnaden är arbetskraften är ett enkelt system för finanshantering och HCM perfekt. Att kombinera den finansiella- och den humana informationen ger tillväxtorganisationer en bättre syn över deras viktigaste tillgångar.

För att navigera genom kommande utmaningar behöver tillväxtorganisationer ett annorlunda och grundläggande tillvägagångssätt. Ett enkelt system for finanshantering och HCM erbjuder en global funktionalitet och flexibilitet. Med rapportering och analyser möter applikationen behovet som tillväxtföretag söker.

Låt den nya tekniken bli din vän
För svenska företag finns det goda möjligheter framöver. När World Economic Forum tidigare i höstas presenterade sin Global Competitiveness Report, hamnade Sverige på sjätte plats, att jämföra med förra årets nionde placering. Sverige har därmed stärkt sin position som ett av världens mest konkurrenskraftiga länder.

Bakom Sveriges förbättrade placering i årets undersökning ligger flera faktorer, enligt Global Competitiveness Report – en av de viktigaste är förmågan att anamma ny teknik.

Och denna förmåga att anamma och nyttja ny teknik kan knappast underskattas, för länder eller för individuella företag. Tillgången till data i realtid som rör företagets finanser och personalstyrka, tillsammans med kapaciteten att ta strategiska beslut baserat på detta kommer att bli en vattendelare. Å ena sidan de företag som framgångsrikt driver igenom sina tillväxtstrategier och blir framtidens vinnare, och andra sidan de som inte lyckas med detta.

Mattias Bolander
About Mattias Bolander 10 Articles
Mattias Bolander är Regional Director Nordics and Baltics på Workday.