Tema ledarskap: Hästen gör dig till en bättre flockledare

Kurser i att leda människor genom att öva på hästar förekommer i flera europeiska länder. I Knivsta, strax utanför Uppsala, håller företaget 3Falls Träfallet AB, ”ledarskapsutbildningar med direkt respons”, där en flock hästar och ponnyer står för den direkta responsen.

– Hästar ger direkt och ärlig feedback på hur du leder och kommunicerar. Det händer så mycket i mötet med hästen, som inte händer när man har ett intellektuellt samtal med en coach.

Det säger Kerstin Weibull Lundberg, ledarskapscoach som sedan fem år driver 3Falls HorsePower & Natural Leadership. Varje månad håller hon och hennes medarbetare i mellan tre och fyra utbildningar i ledarskap för företag. Bland tidigare kunder märks bland andra Bombardier, Ikea och Novartis.

Tanken med kursen är bland annat att lära sig uppmärksamma all den kommunikation som sker via andra kanaler än det talade ordet.

– 60 procent av vår kommunikation är kroppsspråk, det är mycket viktigare än man tror. Det som är roligt med hästen är att den struntar i om du är högsta chefen, den reagerar direkt och ärligt på ditt sätt att kommunicera.

I kursen ingår att studera en flock hästar när de interagerar med varandra, att leda en flock hästar och en ensam häst, både i rep och lössläppt.

– Hela tesen är att du måste leda på olika sätt beroende på individ och situation. Du kan till exempel inte skrika på någon som är jättenervös själv.

– Det finns inget som är rätt eller fel, enda felet man kan göra är att inte lära av sina misstag. Funkar det inte med kraft eller dominans så funkar kanske något annat. Det ledarskap som vi talar om är att få någon annan att följa av fri vilja.

För den som vill få med sig både hästar och medarbetare gäller att ha tydligt fokus, riktning och rätt avvägd energi, då kan till och med en lösspringande häst förstå och följa.

– Det handlar om så enkla saker som att ta en riktning och hålla den, inte hålla på och vackla för det skapar osäkerhet och då vill ingen följa en.

– Många chefer som kommer hit är inte chefer av en slump, de är ju väldigt duktiga, men vet kanske inte varför de lyckas som ledare. Det kan vara väldigt starkt när de får syn på vad det är som gör att folk följer dem. Bara att få syn på vad man gör som ledare kan göra att man blir mycket starkare.

Kerstin Weibull Lundberg påpekar också vikten av att utbildningen sker via kroppen och sinnena, snarare än att den bara sker på en teoretisk nivå.

– Intrycket blir så mycket starkare än om du bara suttit och diskuterat rent intellektuellt med en coach.