Tema lön: Trenden vänder för föräldrarna

Både män och kvinnor missgynnas i löneutvecklingen om de väljer att vara föräldralediga, även om gapet nu minskar. Ett av skälen till trendbrottet är att fler företag fått upp ögonen för vikten av att framstå som attraktiva arbetsplaster för småbarnsföräldrar.

I rapporten ”Lön efter utbildning och kompetens”, om lönenivåer för fackförbundet Civilekonomernas medlemmar konstateras att: ”Föräldraledighet innebär för såväl kvinnor som män en sämre löneutveckling. Föräldralediga män har relativt sett en god löneutveckling. Kortare perioder av frånvaro och heltidsarbete kan förklara skillnaderna i löner mellan män och kvinnor som har varit föräldralediga. Kvinnorna förlorar ekonomiskt på att vara föräldralediga, vid jämförelse med ej föräldralediga kvinnor”.

Även om föräldraledighet påverkar lönesättningen negativt ser trenden, som grafen nedan illustrerar, ut att ha vänt.Klicka på bilden för en större version.
Löneutveckling 2005-2008, jämförelse föräldralediga och ej föräldralediga, män och kvinnor. Årlig löneutveckling individer födda på 70-talet med/utan föräldraledighet. Källa Civilekonomernas rapport ”Lön efter utbildning och kompetens”

Jaime Aleite, löneexpert på cheforganisationen Ledarna, menar att fler företag blivit medvetna om problemet med att småbarnsföräldrar halkar efter i löneutvecklingen, men tillägger:

– Det här ska inte vara ett problem i Sverige år 2010. Här finns det redan två lagstiftningar som på olika sätt ska skydda den anställde, plus kollektivavtal om man är ansluten till ett fackförbund.

För den ekonomichef eller CFO som ska sätta lön för en föräldraledig medarbetare menar Jaime Aleite att det enklaste sättet är att göra detta som om personen ifråga var kvar på arbetsplatsen.

– Gör man inget så skapar man ett A- och ett B-lag på arbetsplatsen. Där herrarna, som är mindre lediga kommer att tjäna mer. Då får man ett lönegap mellan kvinnor och män som inte kan förklaras vid en lönekartläggning. Det kan skapa problem med både den anställde och facket, eller leda till en DO-anmälan.

– Det enklaste sättet att komma tillrätta med det är att behandla medarbetarna som om de varit på arbetsplasten under sin föräldraledighet.

Fast att ge föräldralediga minsta möjliga löneökning under frånvaron är en dålig idé enligt Jaime Aleite.

– Dels så motsvarar denna låga ökning inte deras normala prestation, dels kan det leda till indirekt diskriminering men framförallt skickar det en negativ signal gentemot de anställda, om man föräldraledighet inte är uppskattat.

– Får man rykte om sig att inte vara en föräldravänlig arbetsplats, så sprider det sig. De flesta skaffar barn för eller senare och om de anställda då börjar lämna arbetet måste man börja om med rekrytering, lära upp nya personer. Det kostar pengar som man hade kunnat behålla genom att hantera föräldralediga på ett anständigt sätt.

– Rent praktiskt innebär föräldraledighetslagen att föräldralediga inte får missgynnas, vilket innebär att arbetsgivaren inte får motivera lägre lön med skäl som anknyter till en föräldraledighet. Då är risken stor att arbetsgivaren bryter mot lagen