Tema: Månadsrapportering – Tre steg som snabbar upp

I första delen av CFOworlds serie, delar Mikael Bergsten, partner på Ernst & Young med sig av sina tips.
 
Går det att snabba upp sin månadsrapportering utan att öka misstagen?
– Många företag har ju kommit väldigt långt i arbetet, men det återstår många bolag som har mycket kvar att göra. Vår studie ”Vad är nästa steg för din ekonomiorganisation?”, som vi genomfört tre år i rad, visar också att förbättringar gjorts på många företag, men att det finns en önskan att kunna lägga mer tid på analys och uppföljning. En intressant iakttagelse är att gapet ökar mellan de mest effektiva bolagen och de bolag som har de största förbättringspotentialerna.

Vad är ditt bästa tips för att kunna stänga böckerna snabbare?
– Det beror på vilken typ av bolag det gäller. Generellt finns det tre saker som behöver göras: för det första behövs en effektiv process, för det andra ett systemstöd som är anpassat för processen och för det tredje att personalen har kompetensen för det, rätt man på rätt plats.

Vad är bästa tipset för att undvika misstag vid snabbare stängning?
– Det gäller att följa de tre stegen som jag nämnde, svårare än så är det inte. Mät och förbättra processer, sträva efter best practice och att alltid vara minst lika bra som konkurrenterna. Sen finns det underliggande faktorer som att den inkommande rapporteringen måste stämma. Det klassiska uttrycket gäller ju här också: skit in, skit ut.

Vilket tror du är det vanligaste skälet till att månadsrapporteringen drar ut på tiden?
– Jag har svårt att säga något generellt, problemen varierar mellan olika rörelser. Några vanliga anledningar är alltför stort fokus på redovisning och compliance, centraliserade beslutsmodeller, stort detaljfokus, top-down planering, graden av IT-automatisering samt att risk inte hanteras strukturerat och regelbundet.Studien ”Vad är nästa steg för din ekonomiorganisation?” visar följande besparingspotentialer för de 500 undersökta företagen, som hade mellan 50 och 1000 anställda:

  • Hanteringen av leverantörsfakturor: 94 miljoner kronor
  • Hanteringen av kundfakturor: 86 miljoner kronor
  • Hanteringen av lönespecifikationer: 73 miljoner kronor
  • Hanteringen av manuella verifikationer: 103 miljoner kronor

Detta är första artikeln i en serie på tre