Tema tid: Därför uppstår stress – och så undviker du den

Stress handlar i många fall mer om hur vi upplever vår arbetssituation än om hur mycket vi har att göra. Det menar Kathrine Larsson Andrén, beteendevetare och organisationskonsult på Previa.

Hon nämner brist på faktorer som mänskligt stöd och positiv uppmärksamhet som vanliga underliggande orsaker till att många upplever stress i sitt yrke.

– Många människor är svältfödda på erkännande. Det enda man får höra är: ”Nu ska vi lägga på ett kol, nu ska vi uppnå de här målen”, säger hon.

I sitt arbete kommer hon i kontakt med många arbetsplaster där stress blivit ett arbetsmiljöproblem. Hennes råd till chefer – och anställda – är att börja med att se till sig själva och analysera vad som är problemet för just dem.

– Självkännedom är grunden, man behöver reflektera: Varför har jag det arbete jag har? Vad jag är för typ? Vad är det för mönster som skapar stress för just mig? Som chef bör ha man ha någon som kan agera bollplank, eller mentor, att reflektera över de här frågorna tillsammans med.

När hon är ute på en arbetsplats intervjuar Kathrine Larsson Andrén de anställda för att se vilka mönster som skapar stress just där. Situationen varierar beroende på vilken bransch och vilken yrkeskår de är verksamma i.

– För ekonomer gäller en detaljstyrd verksamhet, med många deadlines. De har ofta väldigt lite möjlighet att kunna påverka den stora mängd arbete som finns och man kan inte heller säga: ”Var lite mindre ambitiös, var lite mindre noggrann”, för det kan man inte i ett sådant jobb.

– Jag skulle också säga att de nog ofta är noggranna och ambitiösa personer. Kanske är de inte typen som ber om hjälp, utan som bara jobbar på ändå.

Just att arbetet är detaljstyrt är en faktor som bidrar till känslan av stress. En person som upplever att han eller hon har möjlighet att påverka sin situation känner sig också mindre stressad. Därför kan det vara viktigt att som chef ge sina medarbetare utrymme att själva göra prioriteringar i arbetet.

– Diskutera verksamhetens handfasta mål. Om man får möjlighet att resonera och diskutera kring prioriteringarna så kan det göra att man känner sig friare i situationen. Bara det faktum att man har någon att bolla med, att kunna titta på sina faktiska arbetsuppgifter, med någon som är beredd att ta en på allvar och lyssna är värt mycket.

För att en person ska kunna känna att han eller hon har möjlighet att påverka sin situation ingår förstås också en faktisk möjlighet att prioritera bort uppgifter om arbetsbördan skulle bli för stor. Kathrine Larsson Andrén menar att chefer behöver våga lita på att deras anställda kan prioritera och delegera ansvar för när olika uppgifter ska genomföras till de som genomför dem.

– Medbestämmande är otroligt viktigt, fråga medarbetarna! Oftast bollas det bara uppåt. En lednings uppgift är att sätta ramarna på produktionen, men hur den ska genomförs, växlas in, det måste man vara beredd att låta arbetsgruppen bestämma.

Kathrine Larsson Andrén menar att en god arbetsmiljö är en strategisk fråga, där företagen som prioriterar detta också kan visa på goda resultat för sin verksamhet.

–Jag tycker att man använder begreppet stress slarvigt utan att reflektera och undersöka vad som skapar stress. eller dåligt mående i den egna arbetsgruppen.

– Sedan är det faktorer som motivation och kreativitet. Motivation skapas tillsammans och kommer gärna ur att medarbetare får vara kreativa och delaktiga tillsammans med kollegor.

Enligt henne har fokus i diskussionen också kommit att handla mindre om begreppet ”stress” och mer om vikten av att få vila och återhämta sig.

– Numer talar man inte så mycket om stress, det blir lätt så att om man fokuserar väldigt mycket på det så känner sig folk mer stressade. Nu gäller frågeställningen mer: Hur ska vi se till att må bra?

Hon påminner också om att chefens missnöje med arbetssituatioenen lätt fortplantar sig inom gruppen och vice versa:

– Kollegor och utvecklande arbetsuppgifter är bland de vanligaste svaret på vad som gör människor glada och nöjda på sitt arbete. Som chef måste du fråga dig; har jag detta själv i mitt arbete? Chefens hälsa och välmående kan i bästa fall bidra till medarbetarnas hälsa och välmående.

Några konkreta tips för dig som chef:

– Uppmärksamma det positiva
Människor som känner att deras arbete uppskattas mår bättre, det är vetenskapligt belagt. Beröm ökar arbetsglädjen och minskar stressen.

– Följ med på fikapausen

Ha fasta tider för gemensam fika där chefen är närvarande, det är ett enkelt sätt att skapa gemenskap på arbetsplatsen.

– Släpp på kontrollen
Du styr bäst genom att lita på människor. Det finns en övertro på kontroll och kontrollsystem och en undertro på människans förmåga, de flesta vill prestera och leverera, säger Kathrine Larsson Andrén.

Detta är andra delen i CFOworlds tema om tid och hur du får den att räcka till. Första artikeln i serien finns länkad nedan.