Thrivers – bara ett av fyra företag har det som krävs

Bara ett av fyra företag i Europa kommer lyckas digitalt efter pandemin, visar en ny rapport från London School of Economics (LSE).

En ny rapport från London School of Economics (LSE) och Adobe identifierar tre typer av europeiska företag baserat på deras förmåga att göra affärer i den digitala ekonomin. Undersökningen visar att endast 25 procent av företagen, så kallade thrivers, har vad som krävs för att lyckas digitalt efter coronapandemin.

Rapporten bygger på insikter från 300 IT-chefer i Storbritannien, Frankrike och Tyskland och på intervjuer med europeiska företagsledare i samarbete med LSE:s forskning inom området och visar hur de tre företagstyperna Thrivers, Hiders och Survivors har hanterat digital transformation och investeringar i ny teknik under pandemin.

  • Thrivers. En fjärdedel (25 procent) av företagen i undersökningen befinner sig i denna kategori som beskrivs som de mest framgångsrika. Under pandemin ökade de sina digitala investeringar, ändrade organisationsstrukturer, anpassade affärsprocesser och rapporterade en genomsnittlig ökning i medarbetarnas produktivitet med 20 procent. Bland Thrivers påverkades intäkterna minst under pandemin jämfört med Survivors och Hiders, där 45 procent upplevde en inkomstminskning med i genomsnitt 15 procent.
  • Hiders. Majoriteten av företagen i undersökningen (40 procent) tillhör kategorin Hiders. De minskade sina utgifter inom teknik och innovation under 2020 men förblev konkurrenskraftiga på kort sikt. Två tredjedelar (66 procent) upplevde en genomsnittlig intäktsminskning med 35 procent.
  • Survivors. I kategorin Survivors befinner sig lite mer än var tredje företag (35 procent). Dessa företag håller sig knappt flytande och har tvingats genomföra omfattande nedskärningar under pandemin. Ledarskapet i företagen är det mest försiktiga och avbryts också dagligen av företagsaktiviteter och kundinteraktioner. För dessa företag har pandemin haft stora ekonomiska konsekvenser, där så många som sju av tio (70 procent) rapporterar en intäktsminskning med i genomsnitt 50 procent.
  • De ekonomiska effekterna av covid-19-pandemin har hittills varit långtgående och omfattande. Genom att anpassa sig till pandemin med en proaktiv digital strategi kunde företag i Thrivers-kategorin kompensera för en intäktsminskning och samtidigt positionera sig för framtida framgång, säger doktor Alexander Grous från London School of Economics.

Brist på ledarskap största hindret under Corona

Mer än hälften av företagen (55 procent) svarade att beslutsfattande i ledningen, interna förvärv och brist på en digital strategi är de största hindren för en digital transformation under pandemin.

  • Det har pratats mycket om teknik under pandemin och mer än nio av tio företag anser att molnet är en av de största drivkrafterna för digital transformation. Men utan rätt medarbetare och tydligt stöd från ledningen kan även de bästa digitala projekten falla till marken. Det tror jag många företag i Norden kan skriva under på, säger Franck Attia, Nordenchef på Adobe. 

Fyra egenskaper hos Thrivers

Genom att identifiera de viktigaste trenderna inom digitalisering och ledarskap hos de tre företagstyperna avslöjar rapporten gemensamma egenskaper hos chefer inom företag i Thrivers-kategorin. Dessa egenskaper fungerar som en plan för företag i de andra två kategorierna när samhället och ekonomin börjar återupptas. Thrivers-ledare visar sig vara ledare som:

  1. Är hands-on och öppna för förändring: Den nya eran kräver en ny typ av ledare som syns, tar ansvar, är öppen för förändring och som investerar i innovation.
  2. Bygger företagskulturen på förtroende: Den nya eran har förändrat förhållandet mellan arbetsgivare och anställda till en kultur som är mer baserad på förtroende och gemensamma beslut.
  3. Fattar snabba beslut: Den nya eran är hektisk och oförutsägbar. Hela företaget måste arbeta tillsammans i realtid för att möta konsumenternas behov och kunna anpassa sig till nya utmaningar. 
  4. Möjliggör kontinuerligt lärande: Den nya eran utvecklas ständigt och företag måste göra detsamma för att lyckas. Företag måste tillgodose medarbetarna med de färdigheter som krävs för att möta konsumenternas behov.

Metod

Rapporten undersöker aktiviteter före och under pandemin hos B2B- och B2C-företag, inklusive insikter från IT-chefer på 300 franska, tyska och brittiska storföretag. Rapporten är även baserad på över 20 000 intervjuer med små och medelstora företag globalt och forskning mellan åren 2007–2020. Dessutom grundar sig rapporten i möten med flera stora digitala och tekniska konsultföretag i EU, resultat från företag inom olika sektorer, engagemang med företagsledare inom detaljhandel och finanssektorn i hela Europa och ytterligare pågående CxO-engagemang med stora och små företagsledare. Slutligen baseras rapporten på insikter från möten med ledande leverantörer av digital teknik som levererar kundlösningar för B2B och B2C, skräddarsydda både före och efter pandemin.

Franck Attia
About Franck Attia 1 Article
Nordenchef Adobe