Tid att lyfta blicken – en bristvara för CFO:er

Att arbetsuppgifter har förändrats de senaste åren är ett faktum, it-utvecklingen går i en rasande fart och många CFO:er sitter på flera stolar med allt fler arbetsuppgifter på sitt bord. CFO-rollen har blivit mer sårbar.

Att arbetsuppgifter har förändrats de senaste åren är ett faktum, it-utvecklingen går i en rasande fart och många CFO:er sitter på flera stolar med allt fler arbetsuppgifter på sitt bord. CFO-rollen har blivit mer sårbar. Under förra året djupintervjuade vi 35 CFO:er och ekonomichefer i Storstockholm som öppenhjärtligt delade med sig av sina största utmaningar. Efter att ha analyserat detta omfattande material har vi landat i några viktiga insikter om några gemensamma utmaningar för morgondagens ekonomifunktion.

Den insikt som sticker ut mest är att majoriteten av de intervjuade personerna upplever en frustration över att inte hinna lyfta blicken och jobba mer proaktivt. Undersökningen visar att fyra av fem CFO:er och ekonomichefer behöver bortprioritera företagsstrategiska frågor till förmån för operativt arbete. I stället för att ligga ett steg före hamnar man mot­villigt efter.

Släcka bränder 
Hur blev det så här? Vår undersökning visar att det finns olika anledningar till att man inte har möjlighet eller hinner lyfta blicken. Pressade marginaler, tuffare konkurrens och bantade ekonomiavdelningar gör det svårare att upprätthålla rätt strategisk nivå. Många upplever också att de ägnar allt mer tid åt operativt arbete, som att släcka bränder, leverera ad hoc-analyser och historiska ­rapporter, medan de riktade, proaktiva ­rapporterna kommer i sista hand.

Digitaliseringen har kommit med en otrolig framfart och har förändrat ekonomi­funktionens arbetsprocesser. Det har lett till en förflyttning av arbetsuppgifter mellan olika roller. Många ekonomiavdelningar har inte hunnit organisera sig efter det. En annan utmaning är att it- utvecklingen har öppnat upp för nya möjligheten att få fram data om i princip allt. Det har gjort att dagens CFO:er har ett stort behov av att stärka upp sin controllerfunktion. Många CFO:er och ekonomi­chefer har fastnat i rapporteringsträsket. Och än värre – de vet inte hur de ska komma loss.

Mandat och självrespekt 
Vi vet hur svårt det är att vara chef i dag. Hur ser du på din situation och chefsroll? Som CFO behöver du ha mandat från vd, men också ha självrespekt. Många kan behöva tänka igenom sin roll. Visst handlar detta till mångt och mycket om att frigöra tid men också att bestämma dig för vilken position du vill ta i företaget och göra ett tydligt statement, för både dig själv och vd. För hur kommer annars morgondagens affärer påverkas om inte CFO får tiden att räcka till för att driva och stötta företagets affärsutveckling?