Till tomten: Låt oss slippa utläggskaoset 2021

Oklara arbetstider och bristande förståelse från arbetsgivare är ett par saker som plågar många anställda som idag är tvingade att arbeta hemifrån. Det gäller att underlätta för dem genom att sköta kvitto och fakturahantering med hjälp av smarta lösningar som bygger på AI och maskininlärning.

När det nu lackar mot jul och 2020 lider mot sitt slut, är det nog många som längtar efter att få vända bland och rikta blicken framåt mot ett nytt år som förhoppningsvis kan bli starten för en gradvis återgång till ett normalläge.

För många förändrades arbetssituationen drastiskt när krisen slog till och de flesta tillbringar nu sin arbetsdag i hemmet. En studie av SAP Concur visar dock att och knappt var femte svensk arbetstagare (19 %) har blivit informerade om vilka arbetstider som gäller vid hemarbete. Dessutom anser bara 17 % att deras arbetsgivare har förståelse för att nya situationen innebär dubbla utmaningar för många som att exempelvis ta hand om barn eller en närstående under arbetstid.

Ansvaret för arbetsmiljön

Även vid hemarbete gäller arbetsgivaransvaret för arbetsmiljön. Därför är det viktigt att ledare ser till att skapa en så bra arbetssituation som möjligt under rådande omständigheter. Ett område där det i många verksamheter finns förbättringspotential är hanteringen av kvitton och fakturor. Frågan aktualiseras särskilt nu inför julledigheten och årsskiftet när ekonomiavdelningar ska göra sina bokslut.

Låt inte strul med redovisning bli ännu en försvårande faktor för dina anställda i dessa tider. Lyft bort onödiga uppgifter och gör vardagen lite enklare för alla på företaget genom att investera i smarta lösningar som bygger på AI och maskininlärning som gör att ni slipper hantera utlägg manuellt, om det inte redan gjorts. 

Bort med utläggskaoset

Starta 2021 med att välja bort utläggskaoset. Det sparar dels tid och energi, men möjliggör även för att utlägg kan återbetalas snabbt vilket tydligt visar att ditt företag värdesätter medarbetarnas tid och resurser.

På så sätt ge du dina anställda bästa förutsättningar att kunna fokusera på de viktiga arbetsuppgifterna som gör skillnad, för 2021 och under många år framöver!

God Jul och Gott Nytt År!

Dan Lillie
About Dan Lillie 2 Articles
Nordenchef, SAP Concur