Tillväxten mattas av

Teknikföretagen skriver i en rapport att den globala tillväxttoppen har passerats och att den svenska tillväxten följer den globala trenden.

Statistik från bland annat SCB och Konjunkturinstitutet pekar på att den svenska ekonomin går för högtryck, men nu varnar Teknikföretagen för att bilden är väl rosenröd. I en rapport hävdar de att tillväxttoppen redan passerats.

En anledning till Teknikföretagens mer negativa syn på den svenska ekonomin är att de menar att statistik från SCB och konjunkturinstitutet lämnar en del i övrigt att önska. SCB ändrade till exempel nyligen sina siffror för BNP-tillväxten 2018 som nu inte ser lika positiv ut. Dessutom skrev SCB ner BNP rejält för 2016–2017.

Konjunkturinstitutets barometer har också överskattat BNP-tillväxten enligt Teknikföretagen och slutsatsen blir att prognoserna visar på för stor optimism.

Ser vi på den globala ekonomin har tillväxttoppen passerats även där. Ett gryende handelskrig mellan USA och Kina har fått många att oroa sig för den ekonomiska utvecklingen, men Teknikföretagen pekar på att det inte är hela förklaringen.

– Inbromsningen i den globala ekonomin inleddes flera månader innan handelskriget mellan, i första hand, USA och Kina eskalerade från ord till handling. Det indikerar att andra, mer grundläggande krafter som drivit världsekonomin de senaste åren nu börjat försvagas, säger Mats Kinnwall, Teknikföretagens chefsekonom.

Slutsatsen blir att tillväxttoppen har passerats och att vi bästa fall nu kan hoppas på en medioker tillväxt med risk för en vändning till lågkonjunktur, speciellt om USA:s handelskrig blir långvarigt.