Tillväxten mattas av

Teknikföretagen förutspår att världsekonomin har passerat sin tillväxttopp, men att det inte lär sluta i recession utan snarare i en mjuklandning.

Teknikföretagen har släppt sin senaste konjunkturprognos och den pekar på att tillväxten kommer att mattas av. 2017 växte världsekonomin med 3,5 procent. En siffra som kommer att sjunka till 3,2 procent i år och 2,9 procent 2019.

Sveriges ekonomi bör också växa i den storleksordningen. En orsak till avmattningen i Sverige är att Teknikföretagen räknar med att bostadsbyggandet står inför en stark inbromsning. Vi kan få se en nedgång i byggandet med runt 20–30 procent under nästa år.

Teknikföretagen flaggar också för att produktionstillväxten i Sverige har saktat in. Före finanskrisen 2008 låg den på 2,8 procent per år, men har sedan 2011 legat på 1,1–1,5 procent. Speciellt inom tillverkningsindustrin har produktivitetsökningarna minskat.

Trots avmattningen räknar teknikföretagen med att vi bara kommer att se en svag ökning i arbetslösheten 2018–2019. Reallönerna kommer emellertid att utvecklas relativt svagt så hushållen kommer inte att ha så mycket mer pengar att röra sig med. Såvida inte årets val får politikerna att strö lite valrörelsegodis omkring sig.

I resten av världen så är avmattningen tydligast i Europa och Japan. USA år sin sida verkar dock ha fått lite fart på sin tillväxt de senaste månaderna och Kina fortsätter växa starkt med tillväxttakt på knappt sju procent.

Den globala avmattningen gör att inflationstrycket kommer att vara fortsatt lågt menar man på Teknikföretagen.

– Det mesta tyder på att de senaste årens låga löne- och prisökningar i grunden består även om det finns tecken på stigande råvarupriser och viss löneinflation i en del länder och sektorer. Trycket från svag produktivitetstillväxt, digitalisering och globalisering pressar ner det globala inflationstrycket samtidigt som kopplingen mellan resursutnyttjande och löne- och prisinflationen på nationell nivå försvagas, säger Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen.