Tjänstemän lägger mycket tid på it-problem

En undersökning pekar på att 38 procent av svenska tjänstemän lägger för mycket tid på it-relaterade uppgifter och problem.

Unit4 frågade 505 svenska tjänstemän hur mycket tid de lägger på administration och en hel del menar att de lägger för mycket tid på det. 38 procent uppgav att de lägger alldeles för mycket tid på administration på arbetet. Eftersom mycket av administrationen idag sköts via datorsystem så är det problem med it-lösningar som orsakar en massa tidsspillan.

33 procent uppger också att just it-systemen är något som orsakar problem för dem på arbetet. Något förvånande anser ändå en klar majoritet av de tillfrågade att de har bra it-system på jobbet. 62 procent svarade att de arbetar i antingen helt eller delvis lättanvända och moderna affärssystem. Bara 27 procent tyckte att deras it-system var omoderna och svårt att använda.

– Att anse att ett affärssystem är bra och modernt, samtidigt som man regelbundet måste hantera it-problem som ett bra affärssystem inte skulle orsaka, är motsägelsefullt och säger en del om hur dåliga vi är på att ställa tillräckligt höga krav på våra affärssystem, säger Katarina Gunnarsson, vd på Unit4 Nordic East.

Nu är problemet inte bara användarna är dåliga på att ställa krav utan en del av skulden får också leverantörerna ta på sig.

– Detta späs på av en allmän okunskap kring vad ett riktigt bra affärssystem faktiskt ska kunna leverera, och där behöver vi inom affärssystembranschen bli bättre på att informera om vad affärssystem kan göra för att minska it-problemen och förenkla arbetsvardagen, säger Katarina Gunnarsson.