3 frågor om dagen bygger teamet

Det kan vara svårt att få ihop en teamkänsla, inte minst om medarbetarna inte är samlade under samma tak. Fast det kan förstås också vara en utmaning även med alla samlade i ett rum
Testa metoden Daily standup under några veckor! Den används dagligen på konsultföretaget Green Bullet och går ut på att alla medarbetare hörs en kort stund varje morgon via exempelvis gratistjänsterna Trello eller Google Hangouts om ni är ett utspritt team. Varje person får sedan uppdatera sina kolleger under en minut genom att svara på tre enkla frågor:

1. ”Vad gjorde jag i går?”
2. ”Vad ska jag göra i dag?”
3. ”Behöver jag hjälp med något?”

Givetvis ersätter inte Daily standup mer traditionella möten, utan ska ses som ett komplement – framför allt är det ett smidigt och tidseffektivt sätt att få en regelbunden kontakt även med mer långväga medarbetare när detta inte sker på naturlig basis.

Källa: Chef