Tre steg för att nå ut med BI-arbetet

BI-projekt ska behandlas som ett förändringsarbete som involverar hela organisationen, snarare än som ett it-projekt. Det menar analysföretaget Gartner som tagit fram riktlinjer för hur ett arbete med beslutsstöd bör fungera för att lyckas. Enligt dem använder de företag som lyckas bäst sin Business Intelligence, exempelvis modeller för beslutsfattande, på ett sätt som är tillgängligt för alla anställda och chefer, så att de ska kunna fatta rätt beslut i olika situationer.

– Traditionellt har BI använts av ett litet antal personer inom företaget för att rapportera om effektivitet utifrån historiska data och som verktyg för planering och prognostisering. Detta fåtal personer använder BI i huvudsak för att planera för framtiden, kommentar Patrick Meehan, vice forskningschef på Gartner.

Han efterfrågar att fler personer inom en organisation ska få tillgång till beslutsstödet så att anställda både kan förstå och vara delaktiga i att skapa företagets långsiktiga strategier.

Gartner efterfrågar ett perspektiv på beslutsstöd som sträcker sig över flera segment av företaget. För att lyckas sprida insikt och få fler involverade har analysföretaget tagit fram tre huvudpunkter för BI-projekt:

  • 1 Fokusera på att leverera rätt information till rätt personer

Använd en affärsinriktad orientering för BI, som spänner horisontellt over organisationens funktioner och utåt mot partner och kunder. För att vara som mest användbar måste informationen nå ut till alla anställda och alla chefsnivåer i företaget.

  • 2 Ändra inställning: Från mer information till att besvara rätt frågor

Prioritera nyttan av strategiska beslut. I slutändan kommer en tydlig fokusering på ett mycket begränsat antal viktiga faktorer för affären att leda användarna mot de beslutsstödsfrågor som har mest inflytande på företagets strategi och mål.

  • 3 Skapa projektgrupper baserade på behov av information

Skapa projektgrupper baserade inte bara på vem som äger informationen, utan också utifrån vilka avdelningar som har behov av att informationen skapas. Att bryta ner silos av data skapar informationsflöden både mellan olika nivåer inom företaget och mellan olika funktioner, vilket i sin tur leder till beslut med bättre genomslagskraft. Affärsbeslut som inte är rotade i de ömsesidiga behoven inom företaget kommer inte att lyckas lika bra.