Trump i fokus för amerikanska CFOer

Deloittes CFO Signals-undersökning publiceras varje kvartal och den senaste undersökningen för Nordamerika, som påbörjades dagen efter det amerikanska presidentvalet, har nu kommit ut. Den visar att CFOerna räknar med stora lagändringar med den nye presidenten vid rodret.
 
66 procent räknar med att företagsskatterna i USA ska sänkas, 60 procent förväntar sig stora satsningar på infrastruktur och 74 procent tror att det kommer att bli mer attraktivt att ta hem pengar som idag ligger i utländska dotterbolag.
 
I det stora hela verkar många CFOer i USA tro att de förväntade förändringarna ska vara bra för deras företag. 43 procent säger att de blivit mer positiva till företagets framtid. Förra kvartalet låg den siffran på 35 procent.
 
Trots det har den förväntade intäktsökningen minskat från 4,2 procent i snitt förra kvartalet till 3,7 procent för det sista kvartalet i fjol.
 
– Optimismen kan förändras snabbt, men det tar längre tid för det att avspeglas sig i företagens prognoser. Det ska bli intressant att se om prognoserna nu också kommer att höjas under de närmaste månaderna, säger Greg Dickinson, Managing Director på Deloitte LLP. 

Exakt vad den nya administrationen i USA kommer att göra när Donald Trump tillträder som president verkar vara en källa till stor osäkerhet. Den största externa risken som CFOerna i undersökningen ser gäller just vad den nye presidenten kommer att vilja och kunna genomföra.
 
Den näst största risken har också med den nye presidenten att göra eftersom det handlar om oro för att protektionismen kan öka medan världshandeln går ner. Donald Trump har under valkampanjen ifrågasatt handelsavtal som Nafta och hotat med strafftullar på företag som flyttar jobb utomlands.
 
58 procent av de tillfrågade CFOerna i USA räknar dock med att den amerikanska ekonomin ska stärkas under året. I Kanada är det bara 14 procent som räknar med att ekonomin i deras land ska bli bättre och i Mexiko är det nattsvart. Där var det inte en enda CFO i undersökningen som trodde att Mexikos ekonomi skulle förbättras med Donald Trump som president i USA.